noyorumlar

İş kazası bildirmeme cezası 2019

takvim 1533798423 300x200 - İş kazası bildirmeme cezası 2019

İş kazası bildirmeme cezası 2019

 

Soru: Merhaba, bir çalışanımız iş kazası geçirdi. Kendisini hemen hastaneye götürdük. Gerekli muayene yapıldı fakat kendisine herhangi bir rapor vermediler. Biz bu durumdan dolayı iş kazası bildirimi yapmadık. Yani rapor olsaydı bildirirdik diye düşündük. Bu işlem hatalı mı? İş kazası bildirimi yapmadığımız için idari para cezası ile karşılaşır mıyız? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar, geçmiş olsun.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde sayılan hallerde meydana gelen ve sigortalıyı olaydan hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

Buna göre;

  • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Aynı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

İş kazası bildirim süreleri

İşveren iş kazası bildirimi

İşverenler firmalarda gerçekleşen olası bir iş kazası sonrasında, olayın küçük ya da büyük olması ile ilgilenmemekte ve gerekli sorumluluklarını yerine getirmek ile mükelleftir. Bu sorumluluklardan bir tanesi de iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gereken iş kazası bildirimidir.

Siz daha önce iş kazası bildirimi yaptınız mı bilmiyoruz ama daha önce bildirim yapmışsanız muhakkak hatırlarsınız;

En son ekran da bildirimi onaylamadan önce, ” kazaya uğrayan işçinin rapor alıp almadığı, rapor aldı ise, kaç gün” şeklinde bir soru soruluyor. Yani buradan da anlaşılacağı üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu kazanın büyüklüğü ya da küçüklüğüyle ya da işçinin kaza sonrası almış olduğu rapor ile ilgilenmiyor. Burada önem arz eden konu, işverenler tarafından bildirimin yapılıp yapılmaması ile alakalıdır. Bu neden ile, firmanız ” iş kazası ” bildirim sürelerine riayet etmediği ve bildirim yapmadığı için idari para cezası ile karşılaşacaktır.

İş kazası bildirmeme cezası 2019

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu‘na göre 2019 yılındaiş kazası bildirimi” yapmama sonucu işverenlere uygulanacak olan idari para cezalarını aşağıda ki tabloda bulabilirsiniz.

Çalışan Sayısı<10 Çalışanı olan işyerleri10-49 Çalışanı olan işyerleri50+ Çalışanı olan işyerleri
Tehlike SınıfıAz Tehlikeli (Aynı miktarda)Tehlikeli (%25 artırılarak)Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)Az Tehlikeli (Aynı miktarda)Tehlikeli (%50 artırılarak)Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)Az Tehlikeli (%50 artırılarak)Tehlikeli (%100 artırılarak)Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)3.8254.7815.7373.8255.7377.6505.7377.65011.475
İş kazası bildirmeme cezası 2019

 

Cevap