4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2020

hesap  1578982021 - 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2020

4857 Sayılı İş Kanunu İdari para cezaları

2020 yılında işverenlere uygulanacak olan 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Word formatını bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2020

SIRA NO KANUN
MADDESİ
CEZA MADDESİ

FİİL

2020

AÇIKLAMA

1 3 98 İşyerinin açılışını muvazaalı olarak bildirmek

31.905,12 TL

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine
aykırı davranmak
268,45 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

3 7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin
yükümlülüklere uymamak
448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

4 8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi
düzenlememek
448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

5 14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine
aykırı davranmak
448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

6 28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi
vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

7 7 99/2 İşletmenin ortalama ve hizmet
üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulması gerektirecek ölçüde ve öngörülmeyen şekilde artması halinde yapılacak geçici iş ilişkisine aykırı davranmak

1.795,80 TL

Bu durumda her işçi için

8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

1.050,53 TL

İşten çıkarılan her İşçi İçin

9 30 101 Özürlü ve Eski Hükümlü
Çalıştırmamak

3.983,85 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve
çalıştırılmayan her ay için

10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

289,29 TL

Bu durumda olan her İşçi ve her ay için

11 32 102/a Ücret,prim,ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

289,29 TL

Bu durumda olan her İşçi ve her ay için

12 37 102/b Ücret hesap pusulası
düzenlememek

1.050,51 TL

13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek

1.050,51 TL

14 39 102/a Asgari ücret ödememek ve eksik
ödemek
289,29 TL

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

15 41 102/c Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

16 52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

1.050,51 TL

17 56 103 Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı
şekilde bölmek,

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık
izin ücreti ödememek

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas
usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

2.810,76 TL

22 64 104 Telafi çalışması usullerine
uymamak

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak

2.810,76 TL

24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla
çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.810,76 TL

25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve
çalıştırma yasağına aykırı davranmak

2.810,76 TL

26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma
yasağına uymamak

2.810,76 TL

27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

2.810,76 TL

 

28 74 104 Doğum öncesi sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.810,76 TL

29 75 104 İşçi Özlük dosyasını
düzenlememek

2.810,76 TL

30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin
yönetmeliklere muhalefet etmek

2.810,76 TL

31 90 106 Bu Kanunun 90 ıncı
maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene

2.810,76 TL

32 92/2 107/1a Çağrıldıkları zaman gelmemek,
ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. Fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

25.524,83 TL

33 96/1 107/ 1b İfade ve bilgilerine başvurulan
işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama ve yahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

25.524,83 TL

34 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

25.524,83 TL

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2020

Cevap

*