Ne kadar Rapor ( istirahat ) parası alabilirim?

soru işareti 1537943230 1024x563 - Ne kadar Rapor ( istirahat ) parası alabilirim?

Rapor parası hesaplama

 

Rapor parası hesaplama

İşçi hastalandığında rapor parasını hangi durumlarda alabilir?

İşçinin hastalık sebebiyle çalışamaması halinde, rapor parası alabilmesi için iş göremezliğin başladığı tarihten  başka bir ifade ile raporun başladığı  tarihten önceki bir yıl içinde kendi adına en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Raporlu işçiye rapor parası ödenmesinin bir diğer şartı da raporlu olduğu süre içinde çalışmaması ve çalışmadığına dair bildirimin işvereni tarafından  Sosyal Güvenlik Kurumu’na  yapılması zorunludur.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, üç gün veya daha fazla rapor alman işçiye, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından raporun üçüncü gününden başlayarak rapor parası ödemesi yapılacaktır.

Rapor parası hesaplama

İstirahatlı olması nedeniyle çalışamayan işçinin öncelikle günlük kazancı hesaplanır. Günlük kazanç,  raporun başladığı tarihten önceki on iki ayın son üç ayında, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan prime esas kazançların, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunur.

Örneğin 01/03/2016 tarihinden itibaren 10 gün rapor almış bir işçinin;

2016/Şubat ayındaki gün ve kazancı: 30 gün, 3.042,00 TL.

2016/Ocak ayındaki gün ve kazancı : 30 gün, 3.042,00 TL.

2015/Aralık  ayındaki gün ve kazancı: 30 gün 3.217,00 TL olduğu düşünüldüğünde,

Üç aylık süredeki toplam kazancı 3.042,00 + 3.042,00+ 3.217,00 = 9.301,00 TL. oluyor.

Üç aylık süredeki toplam gün sayısı : 30 + 30 + 30 = 90 gün olduğuna göre;

Günlük kazancı hesaplamak için 9.301,00/90 yapmamız yeterlidir.

9.301,00/90 = 103,34 TL. ( Günlük kazanç )

Günlük kazanç bu şekilde belirlendikten sonra raporlu işçiye, yatarak tedavi görmüş ise raporun üçüncü günden başlanılarak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi görmüş günlük kazancın  üçte ikisi tutarında rapor parası ödenir.

Bu durumda 01/03/2016 tarihinden itibaren 10 gün rapor alıp, ayakta tedavi görmüş ve günlük kazancı 103,34 TL olan işçiye;

103,34 / 3 * 2 = 68,89 TL. günlük iş göremezlik ödeneği,

68,89 * 8 =  551,14 TL. Toplam iş görememezlik ödeneği yapılır.

01.03.2016 tarihinden itibaren 10 gün yatarak tedavi görmüş ve günlük kazancı 103,34 TL. olan işçiye;

103,34 / 2 =51,67 TL. günlük iş görememezlik ödeneği,

51,67 * 8 =413,36 TL. Toplam iş görememezlik ödeneği yapılır.

Rapor parası hesaplama

30 Yorumlar

  • admin
 1. Mert
  • admin
  • admin
 2. Veysel
  • admin
 3. Ferhat
  • admin
 4. Sinan
  • admin
   • Sinan
    • Sinan
    • admin
     • Sinan
     • admin
 5. elif ayça
 6. admin
 7. Halis zengin
  • admin
  • admin
 8. Onur
 9. Onur
  • admin
 10. Onur
 11. Onur
  • admin
 12. Meryem

Cevap