noyorumlar

Fazla mesai muvafakatname

work 1484896041 300x225 - Fazla mesai muvafakatname

Fazla mesai için muvafakatnameleri yenilemeyi unutmayın

Fazla mesai için muvafakatnameleri yenilemeyi unutmayın

Yeni bir seneye girdik, firmalar bütçe çalışmaları, yeni SGK primleri ve yeni düzenlemeler derken sıra çalışma planına geldiyse şayet, unutulmaması gereken en önemli konulardan bir tanesi de fazla çalışma ile ilgili işçilerden her sene alınması gereken muvafakatname, yani fazla mesai onay yazısıdır.

İşçilerin fazla çalışmaya muvafakat etmeleri gereklidir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.

Onay yazısı için lütfen TIKLAYINIZ.

Fazla Çalışma İçin yıllık üst sınır kaç saattir?

4587 Sayılı İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamamaktadır.

Fazla mesai çalışması için işçinin onayını almak zorunlu mudur?

Çalışma hayatını düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince fazla mesai işçi ve işverenin onayı olmadan yapılamaz. Bu durum ilgili kanun da fazla çalışmayı düzenleyen madde 41 de belirtilmiştir:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. Maddesi’nde konu ile ilgili;

“Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.”

İbaresi bulunmaktadır.

İşçinin onayını almak için genel uygulama her sene başında işçinin o takvim yılı için fazla mesai yani fazla çalışma yapmayı onayladığını gösteren bir muvafakatname imzalatılmasıdır.

Bu belge sene başında alındığı için geçerliliği bir yıl olacaktır. Alınan muvafakatname sayesinde işçi belirtilen dönem aralığında fazla mesai yapmayı yasal sınırlar çerçevesinde kabul etmiş sayılır. Ama bu onay, işçinin yasada belirtilmiş süre sınırını aşmasına imkan vermez. Yani işçinin fazla mesai talebinize olumlu yaklaşması ve ona sunduğunuz muvafakatnameyi imzalamış olması, kendisine yasada belirtilen şartlardan daha fazla mesai yaptırılacağı anlamına gelmez.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. Maddesi’nde konu ile ilgili;

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.

İbaresi bulunmaktadır.

Ayrıyeten;

  • 18 yaşını doldurmamış işçiler,
  • Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
  • Kısmi süreli çalışan işçiler,
  • Sağlığının elvermediğini belgeleyen işçiler

Onay vermiş olsa bile işveren tarafından fazla çalışma yapmaya zorlanamaz.

İş Kanunu madde 41’de düzenlenen bu hükümlere uymama durumunda madde 102 c bendinde belirtilen idari para cezası uygulanmaktadır.

c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için iki yüz doksan beş (295) Türk Lirası idari para cezası verilir.”

25.08.201 tarihinde yayınyalanan yönetmeliğe göre artık her yıl onay yazısı almanız gerekmiyor. İlgili yazı için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Fazla mesai için muvafakatnameleri yenilemeyi unutmayın

Cevap