Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

hesap 1547448557 - Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

Kıdem tazminatı ne demektir?

Kıdem tazminatı, en az bir  yıl aynı işverene bağlı olarak işçinin işten elinde olmayan sebeplerden dolayı kıdem tazminatını hak eder şekilde çıkartılması ya da çıkması sebebiyle aldığı yıpranma bedelidir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücreti ve yan hakları ile işverence karşılanan parayla ölçülebilir sürekli menfaatleri dikkate alınarak hesaplanmış giydirilmiş ücreti esas alınır. Fakat her zaman giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılamaz. Hesaplama için esas alınacak ücret için belirlenmiş bir tavan tutarı vardır. Bu tutara Kıdem tazminatı tavanı denilmektedir.

2018 yılının ikinci yarısında  5.434,42 TL. olarak işlem gören kıdem tazminatı tavanı 2019 yılının 01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında, 6.017,60 TL olarak açıklanmıştır. İşverenler kıdem tazminatı hesaplama işlemleri sırasında maksimum değer olarak açıklanan kıdem tazminatı tavanını dikkate alacaklardır. BknzKıdem tazminatı hakkında merak edilenler

Kişinin kıdem süresinin her yıl ay ve gün sayısına denk gelecek şekilde kıdem tazminatı hesaplanır.

2019 yılının ilk yarısında 6.017,60 TL. olarak işlem gören kıdem tazminatı tavanı 2019 yılının 01.07.2019– 31.12.2019 tarihleri arasında, 6.379,86 TL olarak açıklanmıştır. İşverenler kıdem tazminatı hesaplama işlemleri sırasında maksimum değer olarak açıklanan kıdem tazminatı tavanını dikkate alacaklardır. Bknz: Kıdem tazminatı hakkında merak edilenler

Çalışanlar hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır?

İşçinin, öncelikle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kendi iradesi dışında işsiz kalması yani başka bir deyiş ile işveren tarafından işten çıkarılması gerekmektedir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi iş yeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkartılma gibi bir durum söz konusu olur ise, işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Ayrıca İşçinin haklı neden ile iş sözleşmesinin feshi durumlarında da işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bknzİşçinin haklı nedenle fesih hakkı

1475 Sayılı Eski İş Kanuun’nun halen yürürlükte ki 14. maddesi gereğince Kıdem tazminatı alınan haller.

İşçi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi gereği ve 1475 Sayılı Eski iş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14. maddesi gereği iş yerinden ayrılır ise kıdem tazminatına hak kazanır. Bknzİşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. BknzAskerlik nedeniyle işimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. BknzEvlilik halinde kıdem tazminatına hak kazanılır mı?

Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir. Bknz15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019

Cevap