noyorumlar

İşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

hasta 1512538369 1024x682 - İşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

İşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi

 

İşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Kıdem tazminatına hak kazanmanın koşulu 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükteki 14.Maddesinde belirtilmiştir.  Normal şartlarda ilgili kanunda belirtilen nedenlerden dolayı iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Fakat, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda da işçiye iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshetme hakkı tanımıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde işçinin hangi nedenlerden dolayı iş sözleşmesini haklı bir şekilde feshedileceği açıkça beyan edilmiştir.  Bizim konumuz şuan sağlık nedenleri olduğu için dilerseniz işçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi? Dilerseniz ona bakalım.

4857 Sayılı iş Kanunu’nun 24. Maddesi’nde;

Sağlık sebepleri:

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

  • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. 
  • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa,

İfadelerine yer verilmiştir.

Buradaki en önemli husus, işin niteliğini yüzünden çalışanın sağlığının ciddi olarak etkilendiği ya da işçinin gene işin niteliği yüzünden yaşamını tehlikeye sokup sokmadığının tespitidir. Eğer bu durum tespit edilir ise, işçi iş sözleşmesini haklı bir neden ile fesheder ve eğer iş yerinde bir yıldan fazla çalışması söz konusu ise kıdem tazminatını alabilir.

Dilerseniz bu konu ile ilgili biraz örnek verelim.

İşçinin iş yerinde çalıştığı esnada ham maddeler içerisinde bulunan bir kimyasallar nedeniyle sürekli rahatsız oluyor ve bu kimyasallar nedeniyle işini aksatma durumları söz konusu olduğunda, işveren bu ham maddeler ile tedbir almak zorundadır. İşveren bu durumlar için herhangi bir tedbir almıyor ise bu olay zamanla meslek hastalığına dönüşebilir. İşveren işçilerin sağlığına zarar verecek kimyasallar ile ilgili gerekli tedbirleri almak zorundadır. İşçi içinde bulunduğu durumu doktor raporu ile kanıtladığı taktirde, iş akdini haklı bir neden ile feshedebilir ve en az bir yıllık çalışma süresi var ise kıdem tazminatını alabilir.

***

İşçinin çalışma arkadaşı, tehlikeli bir hastalık mikrobu taşıyor ve hastalığının giderilmesi için gerekli tedaviyi aksatıyor ise, bundan diğer çalışma arkadaşlarının tedirgin olması beklenen bir durumdur. İşveren gerekli tedavi işlemlerini başlatmayan çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Eğer işçinin aynı iş yerinde bir yıldan fazla çalışması söz konusu ise kendisine kıdem tazminatı ödemesi de yapılması gerekmektedir. Eğer işveren bu duruma kayıtsız kalır ise, diğer çalışma arkadaşları, olayın ispat yükünün kendisinde olmak kaydı ile işverenine yazılı bir şekilde başvurarak iş sözleşmesini haklı neden ile feshedebilir. İş yerinde ki kıdemi bir yıldan fazla ise kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.

***

Çalışan işçi işi ile ilgili olmayan bir rahatsızlığa yakalanır ve tedavi olmasına rağmen bir türlü olumlu sonuç alınamıyor ise, gene işveren tarafından haklı neden ile fesih durumu ortaya çıkacaktır. İşverenin yapacağı bu fesih işlemi sonrasında, iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise kendisine kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır. Ayrıca,  işçi elinde bulunan sağlık raporları ile işverene yazılı müracaat ederek iş akdini feshedebilir ve en az bir yıllık çalışması söz konusu ise kıdem tazminatını alabilir.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

Eğer iş yerinizde, yukarıda sıraladığımız örneklere yakın bir sağlık sorununuz ya da sağlık sorunu yaşama tehlikeniz söz konusu ise, iş akdinizi 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24. maddesi gereği haklı bir neden ile feshedebilirsiniz. Yapacağınız bu fesih işlemi size eğer iş yerinizde ki kıdeminiz bir yıldan fazla ise, size kıdem tazminatı hakkı doğuracaktır. Bu tarz fesihler de dikkat etmeniz gereken durum, ispat yükünün sizde olduğudur. Sonuçta bir olumsuz durumu iddaa ederek iş sözleşmenizi feshetmek istiyorsunuz.  Ayrıca sağlık nedenleri ile yapacağınız zorunlu fesihlerde, herhangi bir ihbar tazminatı hakkınız bulunmamaktadır.

İşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Cevap