Askerlik nedeniyle işimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

asker 1467758070 300x240 - Askerlik nedeniyle işimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

 

Askerlik nedeniyle iş akdinin feshi ve kıdem tazminatı

Soru: Merhaba, askerlik nedeniyle 5 yıldır çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmak zorundayım.  5 yıllık çalışma sonrasın da haklarımdan vazgeçmek istemiyorum. Askerlik nedeniyle işten ayrılırsam, işverenimden kıdem ve ihbar tazminatlarımı alabilir miyim? Teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar, ilk önce hangi durumlarda kıdem tazminatının ödeneceğine göz atalım. 
1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi‘ne istinaden, aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az bir yıl olması ve iş sözleşmesinin;
  •  İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
  • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması benzeri nedenlerle,
  • Askerlik görevi nedeni ile,
  • Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
  • Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile.
  • İşçinin ölümü nedeni ile,
feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.
Fakat burada işvereninize “ben  gidiyorum” deyip pat diye işi bırakmamanız gerekiyor.
İşverenize öncelikle hangi nedenden ötürü işi bırakmak zorunda olduğunuzu dilekçe ile beyan etmek durumundasınız. Ayrıyeten askerlik şubesinden almış olduğunuz askerlik durum belgenizi de işvereninize tebliğ etmelisiniz. Bu iki işlemi yapmadığınız taktirde tazminat haklarınızı kaybetmiş olursunuz.
Ayrıyeten işvereninize bu evrakları resmi kanallar ile iletmeniz her zaman sizin yararınıza olacaktır. Olası bir uyuşmazlıkta elinizde resmi bir evrak olması size büyük avantaj sağlayacaktır.
Bunun için iş akdinizin feshini beyan eden dilekçenizi ve askerlik şubesinden alacağınız belgenizi;
  • Noter aracılığıyla,
  • İadeli taahhütlü posta yoluyla,
  • Bir nüshasını aldığına dair şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin olduğu evrak ile,

Teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi halde yukarıda da bahsettiğimiz gibi olası bir uyuşmazlıkta problem yaşarsınız.

Askerlik nedeniyle iş akdinin feshinde ihbar tazminatı olmaz.

İhbar tazminatının amacı, süresi belirli olmayan iş sözleşmelerine ait çalışan kişilerin, işveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesi‘nde beyan edilen esaslara uyulmadan iş akdinin feshedilmesi durumunda çalışma süresine göre hesaplanan ve ödenen ücrettir.

İhbar tazminatı, ansızın işsiz kalan bir işçinin yeni bir iş bulana kadar kendisine ekonomik olarak  yardımcı olabilmek adına tasarlanmıştır.

Ama sizin durumunuzda işsiz kalma gibi bir durum söz konusu olmadığı ve iş akdinizin feshinden sonra askere gideceğinizden dolayı işvereninizden ihbar tazminatı‘nızı talep etme şansınız bulunmamaktadır.

Dilekçe örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

Askere giderken işsizlik maaşınızı durdurun!

 

Askerlik nedeniyle iş akdinin feshi ve kıdem tazminatı

 

 

Cevap