İşveren raporlu işçiyi işten çıkarabilir mi?

grip 1526621876 1024x803 - İşveren raporlu işçiyi işten çıkarabilir mi?

İşveren raporlu işçiyi işten çıkarabilir mi?

 

İşveren raporlu işçiyi işten çıkarabilir mi?

Soru: Merhaba, uzun süredir raporlu bir işçimiz var. Kendisine elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz ama aylar oldu hala kendisinden ses seda yok ve açıkçası ne zaman iş başı yapacağına dair en ufak bir bilgimiz yok.  Biz bu arkadaşı rapor süresi içerisinde işten çıkartamayacak mıyız? Raporunun bitmesini mi bekleyeceğiz? Raporlu işçi işten çıkarılabilir mi? İşveren raporlu işçiyi işten çıkarabilir mi? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Normal şartlarda istirahat raporlu veya hastanede tedavisi devam işçi işten çıkarılamaz.  Bu tarz durumlarda işten çıkış işlemleri ancak, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinin (I) bendi gereğince;

“…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.”

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi şarttır.

Başka bir ifade ile belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilecek olması halinde, durumun işçiye; işçi tarafından feshedilecek olması halinde işverene bildirilmesi gerekiyor.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 maddesini’nin kinci fıkrası uyarınca iş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılmaktadır. Bildirim şartına uyulmaması halinde ise uymayan taraf, karşı tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Diğer taraftan, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilecek olması halinde, bildirimin işçiye yapılmasının ardından yukarıda belirtilen süreler beklenilmeksizin bildirim süresine ait ücret peşin verilmek suretiyle de iş sözleşmesi feshedebilir.

İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin işçinin sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıkları nedeniyle işveren tarafından feshi mümkün olabilmektedir.

Ancak iş sözleşmesinin işçinin sağlık nedenleri nedeniyle fesh edilebilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak yukarıda belirtilen bildirim sürelerini 6 hafta aşması gerekiyor.

  • Kıdemi altı aydan az olan işçinin rapor süresinin 2+6  = 8 hafta = 56 günü,
  • Kıdemi altı aydan çok bir buçuk yıldan az olan işçinin rapor süresinin 4+6 = 10 hafta =70 günü,
  • Kıdemi bir buçuk yıldan çok üç yıldan az olan işçinin rapor süresinin 6+6 = 12 hafta = 84 günü,
  • Kıdemi üç yıldan çok olan işçinin rapor süresinin 8+6 = 14 hafta = 98 günü

Aşması halinde, bu sürelerin sonunda iş sözleşmeleri işveren tarafından kıdem tazminatı ödenerek, ihbar tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilecektir. Eğer, iş sözleşmeleri bu süreler beklenilmeksizin feshedilir ise, işveren ihbar tazminatı da ödemek ile yükümlü olacaktır.

İşveren raporlu işçiyi işten çıkarabilir mi?

Cevap yok

Cevap