İşten çıkış kodlarında değişiklik kod 29

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İşten çıkış kodlarında değişiklik kod 29

İşten çıkış kodlarında değişiklik kod 29

İşten çıkış kodlarında değişiklik kod 29

Hepimizin bildiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinin II bendinde yer alan nedenlerden herhangi biri gerçekleştiği anda işverenler gerekli işlemleri yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu’na 29 işten çıkış kodunu ( İşveren tarafından Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket nedeniyle fesih) ile bildirimde bulunuyordu. Bu bildirim, görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi durumları içerdiği için, işçi adına yaşanan belirsizlik ileride daha ciddi mağduriyetler doğuruyordu, fakat böyle bir durum artık söz konusu değil.

Bundan böyle, işverenler işyerlerinde yaşanan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket neticesinde yapılacak fesih işlemlerinde, 29 kodu yerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na detaylı bildirimde bulunabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 2013/11 sayılı genelgesinde yapılan değişikliğe göre;

29 kodu ( İşveren tarafından Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket nedeniyle fesih ) çıkarılmış olup, aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

Güncellenmiş işten çıkış kodları ve açıklamaları için Tıklayınız.

42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı
classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşten çıkış kodlarında değişiklik kod 29

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap