noyorumlar

İşe izinsiz gelmeme tutanağı

dilekçe 1573105010 - İşe izinsiz gelmeme tutanağı

İşe izinsiz gelmeme tutanağı

 

İşe izinsiz gelmeme tutanağı 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenen kurallara göre düzenlenmelidir. İşveren işe izinsiz bir şekilde gelmeyen çalışanlar için tutanak tutma hakkını saklı tutmaktadır. Bu tutanak tutulurken eğer işçi haklı bir mazeret bildirmez ise çalıştıkları kurumdan 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesi’ne göre kıdem ve ihbar tazminatı talep etmeksizin işten çıkarılır. İşçi hakkında bu tutanağın tutulması için işçinin işverenden izin almadan ve geçerli bir mazereti olmadan devamsızlık yapması gerekmektedir. İşe izinsiz gelmeme tutanağı ile ilgili tüm bilgilere detaylı olarak bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İşçi işe gelmiyor, bu durumda ne yapmalıyım?

İşçinin işverenden herhangi bir sebep belirterek izin almaması ve bunu takiben keyfi izin kullanması durumunda işveren tarafından işe gelmediği her gün için tutanak tutulması gerekmektedir. Bu tutanağın hazırlanış süresi içerisinde işçinin işe gelmediğine dair şahitlerin de bulunması gerekmektedir.  Bu şahitler işyerinde çalışan diğer işçilerden oluşabilir. Bununla birlikte Bknz: işe izinsiz gelmeme tutanağı örneği tamamen yasalar çerçevesinde belirtilen kurallara göre doldurulmalıdır. Eğer tutanak tutulma süresi içerisinde işçi herhangi bir mazeret belirtmemeye devam ederse işverenden herhangi bir kıdem veya ihbar tazminatı talep etmeksizin işine son verilebilir.

Tutanak yasalarca belirlenen kurallara göre tutulduktan sonra işyerinde kayıtlı olan ikamet adresine noter aracılığı ile gönderilmektedir. İşçi hakkında tutulan tutanak ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra 3 gün içerisinde eğer haklı mazereti var ise mazeret bildirmelidir. Aksi halde işveren işçiye herhangi bir tazminat ödemeksizin işçinin işine son verebilir. BknzMazeret izni kaç gündür?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı hangi durumlarda tutulur?

Tutanağın isminden de anlaşılacağı gibi işçinin işverenden herhangi bir şekilde izin almamasını takiben işe gitmemesi durumunda bu tutanak işveren tarafından tutulmaktadır. Bu hak işverene 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesinde verilmiştir. İşçi hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için aşağıda verilen maddelerdeki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

  1. İşçinin bir ay içerisinde 2 kez izin almadan izin kullanması,
  2. İşçinin bir ay içerisinde izin gününün ardından işe gitmemezlik yapması,
  3. İşçinin bir ay içerisinde herhangi bir sebep belirtmeden 3 iş günü izin kullanması,

İşçinin devamsızlık süresi kaç gündür?

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenen işçinin devamsızlık hakkı çalışmakta olduğu sektöre göre değişiklik göstermektedir. Eğer işçi peşpeşe 2 iş günü işe gitmezse iş akdi feshedilerek işçinin işine son verilir. Eğer işçi herhangi bir sağlık probleminden kaynaklı olarak işe gidemiyorsa bunu kanıtlamak zorundadır. İşe gitmeme durumunda geçerli sebepler sunulacaksa işçi kesinlikle bu durumu yazılı belgeler ile desteklemelidir.

İşe gitmeyen memurun maaşından ne kadar kesilir?

Memur 1 ay içerisinde herhangi bir şekilde mazeret bildirmeden 2 gün işe gitmezse brüt aylık maaşından 30’da 1 veya 8’de 1’lik bir dilimde kesim yapılmaktadır. Eğer mazeret bildirmeden 2 günden fazla işe gidilmezse memur görev niteliğine göre 1 ve 3 sene aralığında işinden uzaklaştırılır. Bununla birlikte yaptığı görevde yükselmesi tamamen imkansız hale gelir. Eğer bir memur 10 günden uzun bir süre herhangi bir mazeret bildirmeden işe gitmezlerse otomatikman işten ayrılmış sayılırlar. Bununla birlikte bir daha kesinlikle devlet memurluğu yapamazlar.

Derhal fesih süresi kaç gündür?

soru işareti 1573112954 300x225 - İşe izinsiz gelmeme tutanağı

İzinsiz işe gelmeme tutanağı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25.  maddesi’nde hüküm altına alınan Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketlere dayanarak işveren tarafından yapılan fesih işlemlerinde, işveren olayı öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanamamaktadır. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

Çalışanın 6 iş günü çalışmaması durumunda hafta tatili kesintisi

İş hayatında sık sık karşılaşılan bir durum olan işçinin mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık yapmasıdır. Bu durum nitelik olarak bakıldığında her insanın başına gelebilecek bir durum olsa da keyfi devamsızlık yapma durumu işçi – işveren arasında sorunlara sebep olmaktadır. Bu sebepten kaynaklı olarak İş Kanunu’da devamsızlık konusunda çok sert maddeler ile donatılmıştır. Bu durumda işçi herhangi bir mazeret bildirmeden işe gelmezse işveren tarafından işine son verilme hakkı bulunuyor. Akabinde işçi, işveren kanadından herhangi bir hak talep edemiyor.

İşçinin hafta tatilini hakedebilmesi için yasalarca belirlenmiş haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Bu noktada işçi izin ve rapor ile desteklenen mazeretler ile 45 saatin altında çalışmış olabilir. Hâl böyle olsa bile 1 haftaya kadar olan rapor ve izinlerde hafta tatilinde kesinti yapılmayacaktır. Bu durum 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde belirtilmiştir.

Ama şöyle bir durum oluşuyorsa; işçi kendi kafasına göre izin kullanarak disiplinsiz tavırlar sergiler ve yaptığı devamsızlığa herhangi bir mazeret belirtemezse işçinin haftalık iş süresini tamamlayamaması sebebi ile hafta tatiline hak kazanamayacak. Net bir şekilde anlatmak gerekirse, 1 günlük izin için 2 günlük ücretinin kesilmesine göz yumacaktır. Bu noktada belirtilmesi gereken şey ise bu kesintinin disiplin cezası olmadığıdır. Bu tamamen yasalar tarafından belirlenen işçinin hak kaybıdır.

İşyeriniz izinsiz terkeden işçi için nasıl işlem yapılmalıdır?

 

İşe izinsiz gelmeme tutanağı

Cevap