noyorumlar

İş kazası bildirim süresi

süre 1550042588 - İş kazası bildirim süresi

İş kazası bildirim süresi

 

İş kazası bildirim süresi

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 13. maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş kazası olduktan sonra işverenler nereye bildirimde bulunmalıdırlar?

  • Bazı işverenler iş kazalarının boyutlarına göre bu konuda tercih haklarını kullanıyor ve genellikle bildirim de bulunmuyorlar fakat, gerçekleşen bir iş kazası sonrasın da, kazanın boyutu ne olursa olsun iş yerinin bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine derhal bildirim yapılması gereklidir.
  • Eskiden İşverenler iş kazası bildirim formu ile hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrı ayrı bildirim yapmak zorundaydı, artık elektronik ortam da tek bir bildirim yapılması yeterli.

İş Kazası bildirim süreleri ne kadardır?

İş kazası gerçekleştiği günden itibaren 3  iş günü içerisinde, İnternet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirim yapılması gerekmektedir.

İş kazası bildirim süresi hesaplama

İş kazası bildirim süresi hesaplama işlemi yaparken biraz önce de bahsettiğimiz gibi 3 iş günü kuralını dikkate almamız gerekmektedir. Bildirim yükümlülüğünün başladığı 3 iş günü kazanın olduğu tarihi kapsamamaktadır.

Örnek: İşverenler, 04.02.2019 pazartesi günü gerçekleşen iş kazasını, kazanın gerçekleştiği tarihten sonra 3 iş günü içinde yani, 07.02.2019 Çarşamba günü 23:59’a kadar elektronik ortamda ilgili makamlara bildirmek ile yükümlüdür.

İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirim süresi

Cevap