Doğum izni hakkında merak edilenler

anne 1526966696 1024x678 - Doğum izni hakkında merak edilenler

Doğum izni hakkında merak edilenler

 

Doğum öncesi ve doğum sonrası rapor durumları

Kadın işçilere doğum öncesi ve sonrası için doğum raporu verilmektedir. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Doğum öncesi doğum raporu tekil gebelikler için 32. haftada başlamış olur. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, izne ayrılacağı tarih en fazla gebeliğin 37. haftası olacaktır.

Bu süreçten sonra hamile işçinin iş yerinde çalışmaya devam etmesi kesinlikle yasaktır. Doğum iznine doktor izni ile geç ayrılan kadın işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Yani çoğul gebelik döneminde doğum öncesi izin on haftadır.

Erken doğum olursa izin hakkı kaybolur mu?

Erken doğum nedeniyle kadın işçinin herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Doğumdan sonra süt izni ne kadardır?

Kadın işçilere doğum yaptıktan sonra bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Çocuk bir yaşına geldiğinde bu izin hakkı sona erer.

Süt izni işçinin fiilen çalıştığı süreler için geçerlidir. Çalışılmayan günler için süt izni hakkı bulunmaz.  Kadın işçinin kullanacağı süt izni ile ilgili süreler hakkında herhangi bir ücret kesintisi söz konusu değildir. Ayrıca süt izni tamamen çocuğun sağlığını ve çocuğun anne sütünden mahrum olmaması için yapılan bir uygulamadır. Süt izninin bu neden ile toplu kullandırılması söz konusu değildir.

Doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı

Doğum sonrası yasal olarak kullanılan sekiz haftalık istirahat sonrasında, kadın işçi arzu eder ise 6 aya kadar ücretsiz izine ayrılabilir. İşveren bu sürelere müdahalede bulunamaz. Kadın işçi ne kadar ücretsiz izine ayrılacağını kendi iradesi ile belirler. Ücretsiz izin süresi boyunca, işveren kadın işçiye herhangi bir ücret ödemesi yapmaz.

Ücretsiz doğum izninde işten çıkarıldım işsizlik maaşı alabilir miyim?

Doğum sonrası kullanmış olduğunuz ücretsiz izin, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 02 kod numaralı ücretsiz izinolarak bildirildiyse, işsizlik maaşından faydalanabilirsiniz.

Fakat;

Doğum sonrası kulanmış olduğunuz ücretsiz izin, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 19 kod numaralı doğum nedeniyle ücretsiz izin olarak bildirildiyse, işsizlik maaşından faydalanamazsınız.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için;

 • Doğumun gerçekleştiği  tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün SGK priminin bulunması,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar (22,5) çalışması,
 • Analık izin bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a “Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi” ile başvuru yapılması gerekir. Belge işveren tarafından doldurulacak, işçi imzalayacaktır. Belgenin bir nüshası iş yerinde kalacak diğer nüshası ise İŞKUR’a verilmek üzere işçiye verilecektir.

İşverene yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.

Yarı zamanlı çalışma hakkından tüm doğum yapmış çalışanlar faydalanabiliyor. Ancak bunun için yönetmelik gereği işverene bir ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şart. İşveren de çalışana aynı şekilde bir ay içerisinde yazılı bir şekilde kabul yazısı göndermek zorunda. Kabul yazısı göndermeyen işverenin talebi bir ayın sonunda kabul edilmiş sayılıyor. Ayrıca izin başlangıcında olduğu gibi tam zamanlı çalışmaya geçişlerde de bir ay öncesinden yazılı bildirim şartı bulunuyor. 

Doğum izni kullanmak için iş yerinde ne kadar çalışmalıyım?

gece 1570598394 300x200 - Doğum izni hakkında merak edilenler

Doğum izni

Normal şartlarda evet ücretli senelik izin almak için iş yerinizde ki kıdeminizin en az bir yıl olması gerekmektedir. Fakat doğum izninde böyle bir durum söz konusu değildir. Yasal düzenlemeler gereği kadın işçinin doğum iznine hak kazanabilmesi için iş yerinde belirli bir süre çalışma şartı aranmamaktadır.

Doğum parası almanın şartları nelerdir?

 • Doğum gerçekleştiği tarihte sigortalılığın sona ermemiş olması,
 • İstirahat dönemlerinde iş yerinde çalışmamış olması,
 • Doğumun gerçekleştiği tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde en az doksan gün kısa vadeli sigortalılık priminin yatırılmış olması,
 • Doğumun gerçekleşmesi,

Gerekmektedir.

Gebe işçi gece çalıştırılabilir mi?

Gebe işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.  Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ayrı olarak bu işçilere fazla çalışma da yaptırılamaz. Gece çalışması Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen süre boyunca gece çalıştırılamazlar

Doğumdan sonra gece çalışması yapılır mı?

Doğumdan sonra altı ay boyunca kadın işçiye gece çalışması yaptırılması yasaktır. Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay süresince gece çalıştırılması yasaktır. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık müddet nihayetinde, emziren işçinin ise 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sıhhat açısından mahzurlu olduğunun hekim raporu ile belirlenir ise süre bir yıla kadar uzatılabilir.

4 Yorumlar

 1. ED
  • admin
 2. Vural
  • Umut ULU

Cevap