noyorumlar

Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi?

anne 1518030847 1024x682 - Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi?

Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi

 

Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi?

Emzirme izni, doğum yapan kadın işçinin hayatta olan bebeğinin, anne sütü ihtiyacını karşılayabilmek için ve yasalarla güvence altına alınmış bir hakkıdır.

Bebeğin anne sütü gereksinimi esas aldığı için anneye verilmiş bir hak olarak değerlendirilmesi yanlıştır. Bu tamamen bebeğin sağlığı için düzenlenmiş bir uygulamadır.

Kadın işçi süt iznini nasıl kullanabilir?

Emziren anneler çocukları bir yaşına gelene kadar çalıştıkları her iş günü için 1,5 saat izin haklarını kullanabilirler. Bu 1,5 saatin günün hangi saatlerinde nasıl kullanılacağına işçi karar verir. İzin kullanım saatlerini bildiren bir yazıyı işverenle paylaşıp işverenden iznin uygunluğuna dair bir yazı alması gerekmektedir.

İşçi isterse 1,5 saatlik süt iznini gün içinde bölerek kullanabilir. Gün içinde herhangi bir saatte kullanabileceği gibi işe geç gelip ve yahut işten geç çıkarak da kullanabilmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74.  maddesinde iznin hangi saatte kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği açıkça belirtilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 74. maddesinde doğum yapan kadın işçilerin süt izni için aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

 ”  Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Emzirme izninin amacı, bebeğin günlük anne sütü ihtiyacını karşılamasını sağlamaktır. İznin günlük 1,5 saat olarak verilmesi bu nedenledir. Bu izin yukarıda da belirttiğimiz gibi anneye değil, yeni doğan bebeğe tanınan bir haktır.

Emzirme iznini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde süt izninin toplu kullandırılamayacağına dair bir ibare bulunmamasına karşılık kullandırılabileceğine dair de her hangi bir ifade bulunmamaktadır.

Fakat 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 66. maddesi‘nde “çalışma süresinden sayılan haller” içerisinde emzirme izninin bulunması ve emzirme izninin verilme amacı işçinin değil bebeğin haklarını korumak olduğundan iznin yasada belirtildiği şekilde günde 1,5 saat şeklide verilmesi çok daha doğru bir uygulama olacaktır.

Konuyu özetleyecek olursak şayet;

Günlük 1.5 saatlik süt izinlerinin birleştirilerek toplu şekilde kullanılması söz konusu değildir. İşçi, gün içerisinde bu 1.5 saati kaça böleceğine karar verebilir; ancak bu süreleri toplu olarak kullanamaz. Aksi takdirde süt izni, veriliş amacından sapar. İşçinin, süt iznini her gün tek tek kullanması esastır.

Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi?

 

Cevap