noyorumlar

Asgari ücret desteği kaldırıldı

Asgari ücret desteği kaldırıldı

Asgari ücrette 2016, 2017 ve 2018 yıllarında geçmiş yıllara nazaran daha fazla artış yapılması nedeniyle hepimizin bildiği gibi işverenlerin maliyetlerini düşürmek düşüncesi ve istihdamın arttırılması amacıyla asgari ücret desteği sağlanmaktadır.

2018 yılında, bilindiği gibi  Bakanlar Kurulu Kararı ile; 27/03/2018 tarih, 30373 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanun’un 73. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75. maddesinde düzenleme yapılarak; 2018 yılı Ocak ve Eylül ayları için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanır hükmü getirilmişti.

Böylece  6661 Sayılı Asgari Ücret Desteği 2018/Eylül ayı itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Ekim ayında Eylül ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu‘na verilecek Aylık Prim ve Hizmet Bilgilerinde indirim son defa işverenlere yansıtılacaktır. Eylül ayından itibaren işverenlere bu konu ile ilgili indirimde bulunulmayacaktır.

İşverenlere duyurulur

Asgari ücret desteği - Asgari ücret desteği kaldırıldı

Asgari ücret desteği kaldırıldı

 

 

Asgari ücret desteği kalktı - Asgari ücret desteği kaldırıldı

Asgari ücret desteği kaldırıldı

 

 

 

Cevap