İşçi ihtarname örneği

imza 1609701593 - İşçi ihtarname örneği

İşçi ihtarname örneği

İşçi ihtarname örneği

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde hüküm altına alınan tüm haklar işçilere aittir. Yani işçilere bu madde aracılığı ile çalıştıkları işyerlerinde olumsuz bir durum ile karşılaşır ise iş sözleşmelerini feshetme hakkı tanınmıştır.

İşçi eğer, ilgili kanunda belirtilen nedenlerden birine maruz kalır ise iş sözleşmesini feshedebilir. Bu fesih işlemleri için işçinin işverene noter kanalı ile bildirimde bulunması gerekmektedir. Bknzİşçinin haklı neden ile fesih hakkı

İşçi neden ihtarname çeker?

İşçinin iş sözleşmesini haklı neden ile feshedebilmesi konusu 3 başlığa ayrılmıştır. Bunlardan bir tanesi sağlık sebepleridir. İşin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa ya da işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa iş sözleşmesini haklı neden ile feshedebilir. Bknz: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

Diğeri ise II bendi yani, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri durumudur.

Bu nedenler 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24.. Maddesi’nde hüküm altına alınmıştır.

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağıverirse,yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.

İşçi işverenine ihtar çekebilir.

En sonuncusu ise, III. bendi, zorlayıcı nedenlerdir.  Genel olarak bu zorlayıcı nedenler, işyerinde değil de işçinin çevresinde gerçekleşen olaylardır. İşçinin herhangi bir kusuru olmaksızın, işyerinde iş edimini yerine getirmesi söz konusu olmaması durumu iş sözleşmesini askıya düşürür ve işçiye zorlayıcı nedenden ötürü fesih hakkı tanır. Sel, deprem vb. gibi doğal afetler ya da bulaşıcı bir rahatsızlık nedeniyle evden ya da bulunduğu bölgeden dışarı çıkamaması işçi aleyhine olumsuzluk olarak nitelendirilir ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/III bendine göre zorlayıcı neden olarak kabul edilir. Bu konuda fesih hakkı işverende değil, işçidedir. İşçi iş sözleşmesini bu nedenden ötürü haklı neden ile feshedebilir.

İhtarname nasıl çekilir?

İşçi ihtarname çekmek için tek seçeneği noter olmalıdır. Fakat önceden bir dilekçe örneğine ihtiyacı vardır. Genel olarak noterler de örnek dilekçeler bulunabilir fakat yoğunluktan dolayı noter dilekçeyi detayları ile sizin yazmanızı isteyebilir. Bu nedenle aşağıda işçi ihtar dilekçe örneğini bulabilirsiniz.

Bu örneği doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra noter işlemleri yapacaktır. Dilekçenizden 3 nüsha haline getirip, birini size teslim edecektir. Diğer nüshalardan biri noter de kalacaktır. Son nüsha ise, işvereninize tebliğ edilmek üzere, PTT’ye teslim edilecektir.

İşçi ihtarname örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

İşçi ihtarname örneği
round black.svg?mailpoet version=3.74 - İşçi ihtarname örneği
mailbox@3x - İşçi ihtarname örneği

Hey merhaba 1f44b - İşçi ihtarname örneği

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap