İşçi ihtarname örneği

İşçi ihtarname örneği

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25/2 ( g ) bendine göre;

İşçi, çalışmakta olduğu iş yerinden herhangi bir izin almaksızın veya haklı bir mazerete dayanmaksızın ardı ardına 2 ( iki ) iş günü veya 1 ( bir )  ay içerisin de 2 ( iki ) defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işine devam etmemesi durumun da işverenin haklı nedenle fesih imkanı doğduğu kurala bağlanmıştır.

Bilindiği gibi bu tarz işlemler de işveren işçisinin hangi nedenlerden ötürü işe gelmediğini noter kanalı ile sormak ile yükümlüdür. Aksi halde olası bir uyuşmazlıkta şirket içi yazışmaların mahkeme nazarında herhangi bir mahiyeti bulunmamaktadır. Haklıyken haksız durumuna düşmemek adına işverenler işçilerine muhakkak noter kanalıyla bildirimde bulunmalıdır.

İşçinin adresine yapılan ihtarnameden sonra, eğer işçi işe gelmediği tarihler ile ilgili işverenine resmi bir evrak sunamazsa işveren haklı bir neden ile işçisinin iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi ihtarname örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

 

İşçi ihtarname örneği

 

Cevap

*