Sgk istisnai durum bildirimi – İşyeri nakil işlemleri

Sgk istisnai durum bildirimi

Soru: Merhaba,  İş yerimizi başka bir adrese taşıdık. Yeni iş yerinde çalışacak olan tüm personel için işe giriş bildirgesi düzenleyeceğim fakat, kurumda ki memur işe giriş bildirgesi düzenler iken, istisnai durum bildirimi de yapın dedi.  O an çok yoğun olduğu için kendisine soramadım. İşçinin aynı işverene ait başka bir işyerine nakli sırasında, sgk istisnai durum bildirimi nasıl yapılıyor? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

İşlemde bir değişiklik yok. Her zaman olduğu gibi ilk işimiz, elektronik ortamda çalışanlarınız adına işten çıkış bildirgesi düzenleyip Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmemiz gerekiyor. İşçinin aynı işverene ait başka bir işyerine nakil yapıldığına dair işten çıkış kodunu seçip, ” sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işverene nakli ”  ) bildirgenin en alt bölümünde bulunan istisnai durum tablosundan ilgili şıkkı seçip,  olarak beyan etmeli ve bildirgeleri bu şekilde onaylayacaksınız.

İşten çıkardığınız tüm işçileri, yeni adresiniz üzerine kurulu ve yeni bir sicil numarasına sahip işyerinize giriş işlemi yapacaksınız.

Yeni iş yeri numaranız ile işe giriş bildirgesi düzenler iken, hakkında işe giriş bildirgesi düzenlediğiniz işçinizin tüm bilgilerini doğru bir şekilde sisteme girdikten sonra en aşağıda bulunan istisnai durum bildirim tablosunda ” bulunan ” Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışan sigortalıkutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.

İşe giriş bildirgesi verilme süresi

Konu ile ilgili 5510 sayılı kanunun ilgili 8. maddesi‘nde;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Kuruma ilk defa iş yeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre ilk iş yerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışmaya başlaması veya iş yerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde yeni iş yeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma yapılan bildirimlerde yasal süresinde yapılmış sayılır.

İşe giriş bildirgelerinin verilmes süreleri ile ilgili detaylar için, İşe giriş bildirgesi verilme süresi başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

İşyeri nakillerde nakil gidilen işyeri sicil numarası

Aynı işverene ait diğer bir işyerine nakil yapılması gereken işçiler ile ilgili düzenlenecek olan hem işten çıkış bildirgelerinde hemde işe giriş bildirgelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu sizden işçinin nakil gideceği ve nakil geldiği 26 haneli işyeri sicil numarasını istemektedir.

Buna istinaden, iş yerine nakil işlemlerinde işten çıkış işlemi yapılan sigortalı adına düzenlenen işten çıkış bildirgesinde işten çıkış kodu nakil seçildiği taktirde, sigortalının nakil gideceği yeni iş yerinin sicil numarasının yazılması gerekmektedir.

Yeni iş yeri ile ilgili sigortalı giriş bildirgesi verirken de bu sefer, sigortalıların nakil geldiği eski iş yerinin sicil numarasının da beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için Sigortalı nakil işlemlerinde işe giriş ve çıkış bildirgelerine dikkat başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Sgk istisnai durum bildirimi - İşyeri nakil işlemleri

Sgk istisnai durum bildirimi

 

Sgk istisnai durum bildirimi
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Sgk istisnai durum bildirimi - İşyeri nakil işlemleri

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap