İşe giriş bildirgesi verilme süresi

takvim 1562909495 - İşe giriş bildirgesi verilme süresi

İşe giriş bildirgesi verilme süresi

 

İşe giriş bildirgesi nedir?

İşe giriş bildirgesi ya da resmi adıyla SGK İşe Giriş Bildirgesi işverenlerin işbaşı yapan her yeni işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken resmi bir evraktır. İşe giriş bildirgesi, işçinin gerçekten o şirkette çalıştığının resmiyet kazanması için gereken en önemli belgedir. İşverenler her halükarda bu belgeyi düzenleyip elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştırmak ile yükümlüdür. Bu belgeyi vermeyen ya da olması gerekenden daha geç veren işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezası uygulamaktadır. Bu neden ile SGK işe giriş bildirgesinin bildirim sürelerine dikkat etmek, hem işçilerin hakkının yenmemesi adına hemde işverenlere karşı uygulanacak olan idari para cezalarına karşı çok önemlidir. Bknzİşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşe giriş bildirgesi verilme süresi

Konu ile ilgili 5510 sayılı kanunun ilgili 8. maddesi‘nde;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

İfadelerine yer verilmiştir.

İşe giriş bildirgeleri; tarım, inşaat ve balıkçılık sektörleri dışında Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bir gün önce verilmesi zorunludur.

Örnek vermek gerekir ise;

Eğer iş yeriniz tarım, inşaat ya da balıkçılık sektörü üzerine faaliyet gösteriyorsa, 18.07 tarihinde işbaşı yapacak olan işçinin işe giriş bildirgesini, aynı gün yani 18.07 tarihinde verebilirsiniz. Fakat iş yeriniz biraz önce saydığımız sektörlerde faaliyet göstermiyor ise, bu sefer işe giriş bildirgesini, işçinin işbaşı yapacağı tarihten en geç bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu‘na elektronik ortamda iletmek zorundasınız.

18.07  tarihinde iş başı yapması gereken sigortalı adına, bildirimin elektronik ortamda 17.07 saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.

Peki her zaman işler bu şekilde mi olacak? Bu konuda hiç esneklik yok mu? Gelin işe giriş bildirgelerinin verilme sürelerini biraz daha detaylandıralım.

Yeni açılan iş yerlerinde İşe giriş bildirgesi verilme süresi

İşe giriş işlemlerinde yeni işyeri açan işverenlere kolaylık sağlanmıştır. Yeni açılan iş yerleri için Sosyal Güvenlik Kurumu biraz esneklik sağlıyor. İşverenlerin ilk defa iş yeri bildirgesi vereceği iş yerleri için, (işyeri açılışında en az 1 personel bildirmek kaydı ile) ilk işe girecek sigortalıları, ilk bir ay içerisinde bildirme olanağı mümkündür. Örneğin, ilk defa iş yeri bildirgesi veren bir firma, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işe giriş bildirgesini verebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; bu uygulamanın sadece ilk işe giren sigortalılar için geçerli olduğudur. İlerleyen dönemlerde yapılacak işe girişler de işverenler normal işlemlerin yapılması ve İşe giriş bildirgesi verilme sürelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Aynı işverene ait işyerlerine geçişte işe giriş bildirimleri ne zaman yapılır?

Aynı işverene bağlı başka bir iş yerlerinde nakil işlemleri içerisinde giriş yapılacak personellerin en geç ilk bir ay içerisinde bildirilmesi mümkündür. Personelin mevcutta çalıştığı iş yerinden, aynı işverene bağlı bir başka iş yerine nakil yoluyla geçişinde de işe giriş bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu geçiş aynı işverene bağlı iş yerleri arasında olacağından, işe giriş işleminin Kuruma bildirimi için 1 aylık süre tanınmıştır.

Örnek: 1 Kasım tarihinde aynı işverenin diğer iş yerine nakil olan çalışanın yeni iş yerinde işe giriş bildirimi Kuruma en geç 30 Kasım tarihinde bildirilmelidir. Bu tarz işlemlerde işverenlerin dikkat etmesi gereken en önemli husus, işçinin nakil geldiği iş yeri sicil numarasının yazılmasıdır. Normal şartlar da işe giriş işlemlerinde istisnai durum bildirimi yapılmaz. Fakat  nakil işlemlerinde bu nakil işlemi yapılan sigortalı adına düzenlenen işe giriş bildirgesinde ” istisnai durum ” bildiriminin yapılmalıdır. Konu ile ilgili Sigortalı nakil işlemlerinde işe giriş ve çıkış bildirgelerine dikkat başlıklı yazımızda detayları bulabilirsiniz.

Pazartesi günü işe giriş bildirgesi verilir mi?

takvim 1593519852 300x200 - İşe giriş bildirgesi verilme süresi

İşe giriş bildirgesi verilme süresi

İş başı tarihi pazartesi günü olan sigortalının hafta sonu resmi tatil olması nedeniyle Pazartesi günü (işe başladığı gün) işe giriş bildirgesi iletilmesi mümkündür. Genel kural olarak işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılması gereken işe giriş bildiriminin pazar günü yapılamayacağına istinaden, yalnızca pazartesi günleri için geçerli olmak üzere, işe giriş bildirimi pazartesi günü işe giren bir kişi için aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilir. Bu şekilde işlem yapan işverenler Sosyal Güvenlik Kurumun’dan herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmazlar.

Pazar günü işbaşı yapan sigortalının bildirimi nasıl yapılır?

İşbaşı tarihi Pazar gününe (Hafta Tatili) denk gelen işe girişlerde, işe girişi Kuruma Pazartesi günü bildirilebilmektedir. Bu durum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 9. maddesinde 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa ile yapılan ve 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile, Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin Pazartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu’na  verilmesi halinde, bildirge süresi içinde verilmiş olarak kabul edilecektir ve işveren herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmayacaktır.

Resmi tatillerde işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

İşçinin işe giriş bildirgesinin verilme süresinin son gününün, resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatili takip eden ilk iş günü işe giriş işlemi verilebilir. Bu şekilde işlem yapan işverenler herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmaz.

Örnek: Resmi tatil olan  30 Ağustos Zafer  Bayramında iş başı yapması gereken işçi ile ilgili işe giriş bildirgesi, ertesi gün 31.08 tarihinde yapılabilir.

İşe giriş bildirgesi verilme süresi
round black.svg?mailpoet version=3.74 - İşe giriş bildirgesi verilme süresi
mailbox@3x - İşe giriş bildirgesi verilme süresi

Hey merhaba 1f44b - İşe giriş bildirgesi verilme süresi

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

2 Yorumlar

  1. Hakan
    • Umut ULU

Cevap