SGK iş yeri adres değişikliği

kalem 1520228958 1024x683 - SGK iş yeri adres değişikliği

SGK iş yeri adres değişikliği

SGK iş yeri adres değişikliği

Soru: Merhaba, şirketimizi önümüzdeki ay taşıyoruz. Yaptığım araştırmalar neticesinde, bağlı olduğumuz SGK müdürlüğü değişmiyor. Fakat ilk defa bu tarz bir işlem yapacağım ve nasıl bir yol izleyeceğime dair bir bilgim yok. Sadece bir dilekçe vermemiz yeterli olur mu? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 11 maddesi gereği;

İş yerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iş yerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya iş yerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, iş yerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, iş yeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İş yerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

Siz aynı il sınırları içerisinde ve üstelik aynı SGK müdürlüğünde olduğunuz için, sadece bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurmanız yeterlidir.

Dilekçenizin ekine;

Yönetim kurulu kararınızı, yeni adresinizi beyan eden ticaret sicil gazetenizi ve İmza sirkülerinizi eklemeyi unutmayınız.

Sosyal  Güvenlik Kurumu’na vermeniz gereken dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.

 

SGK iş yeri adres değişikliği

 

Cevap

*