noyorumlar

Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

bilgisayar 1529566377 1024x682 - Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

 

Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

Bildiğiniz üzere ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalı için 30 günden eksik çalışma sebebinin eksik gün nedeninin gösteren  eksik gün formu ve eki  ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerektiği ve hangi eksik gün kodları için SGK eksik gün bildirim formu verilmesi gerektiği hususu en son 5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelikle yeniden belirlenmiştir. .

Eksik gün bildirimi nasıl yapılır ?

Çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmeler, Aylık prim ve Hizmet Belgesi aracılığıyla elektronik ortamdan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirmek ile yükümlüdür.

Eksik gün bildiriminde değişiklik

10 kişiden az personel çalıştıran işletmeler, Eksik gün formlarını yine düzenleyerek işyerlerinde muhafaza edecekler. Olası bir problem de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilmesi halinde de ibraz edecekler.

Bilindiği gibi 10 ve üzeri fazla sigortalı çalışanı bulunan iş yerleri eksik gün bildirimlerini yapmakta ama her eksik gün bildirimi olan aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilgili belgeleri gönderme yükümlülüğü altında olmayıp bu belgeleri özlük dosyalarında muhafaza etmekle yükümlüydüler. 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 67. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 86.maddesinde değişikliğe gidilerek eksik gün bildirimi yeni düzenleme ile çalışma hayatında yerini almış oldu.

Son günlerde yukarıda kısaca açıkladığımız konu hakkında maalesef eksik gün bildiriminin tamamen kaldırıldığına ilişkin haberler dolaşmaktadır.  Burada siz değerli ziyaretçilerimize özellikle vurgulamak istediğimiz husus, eksik günlere ilişkin bildirimler eksik güne neden olan kod ile yine Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirilmeye devam edileceğidir. Yani eksik gün bildirimi kaldırılmadı. Sadece ve sadece 10 kişiden az çalışanı bulunan iş yerlerinin eksik gün nedenini belirten belgeleri kağıt ortamında düzenleyip, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderme zorunluluğu ortadan kalktı. 10 kişiden az sigortalı çalıştıran iş yerleri de artık bundan sonra eksik gün bildirimlerini elektronik ortamda yapabilecekler.

soru işareti 1529566595 300x165 - Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

7103 sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki gerekli düzenlemelere gidilerek artık Sosyal Güvenlik Kurumu’na belge ibrazı zorunluluğunun kaldırıldığı ilgili usul ve esasların Yönetmelik ile belirleneceği açıklanmıştır.

Hatırlatmamız gereken bir diğer konu ise eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerin yasal saklama süresi boyunca saklanarak istenildiği takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesinin zorunlu olduğudur.

2020 Güncel SGK Eksik gün nedenleri/kodları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 20.04.2020 tarihli duyuruda, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için 2020 Nisan ayı belgelerinden itibaren “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.)” kodu ve aynı anda başka eksik gün nedeni olması halinde “29- Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.) ve Diğer” kodunun oluşturulduğu duyurulmuştur.

En güncel haliyle SGK eksik gün nedenleri ve kodları aşağıdaki gibidir.

 • İstirahat – kod – 01
 • Disiplin cezası – kod – 03
 • Gözaltına alınma – kod – 04 
 • Tutukluluk – kod – 05
 • Kısmi istihdam – kod – 06
 • Puantaj kayıtları- kod – 07
 • Grev – – kod – 08
 • Lokavt – kod – 09
 • Genel hayatı etkileyen olaylar – kod 10
 • Doğal afet – kod – 11
 • Birden fazla  – kod – 12
 • Diğer – kod – 13
 • Devamsızlık – kod – 15
 • Fesih tarihinde çalışmamış – kod – 16
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma – kod – 17 
 • Kısa çalışma ödeneği – kod – 18
 • Ücretsiz doğum izni – kod – 19
 • Ücretsiz yol izni – kod – 20
 • Diğer ücretsiz izin – kod – 21
 • 5434 SK ek 76, gm 192 – kod – 22
 • Yarım çalışma ödeneği – kod – 23
 • Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler – kod – 24
 • Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama – kod – 25
 • Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı – kod – 26
 • Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler – kod – 27
 • Pandemi Ücretsiz izin ( 4857 Geç. 10 Md.)  – kod – 28
 • Pandemi Ücretsiz izin – diğer ( 4857 Geç. 10 Md.) – kod – 29

Hangi durumlar da eksik gün bildirimi yapılır?

Eğer çalışanınız ay içerisinde aşağıda belirtilen sebeplerden birisi ile 30 günden az çalıştıysa bu çalışan için eksik gün bildirimi yapmanıza gerek yoktur.

 • Sigortalının istirahat diğer ismi ile geçici iş göremezlik raporu alması,
 • Sigortalının göz altına alınması ya da tutuklanması gerekçesi ile 30 günden az çalışması,
 • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar,
 • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği varsa bu sigortalılar için,
 • Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmelere istinaden ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar,
 • Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler,

Varsa çalışan için eksik gün bildirim formu vermenize gerek yoktur. Bunlara ilişkin belgeleri 10 yıl süre ile saklamanız ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun talep etmesi halinde ibraz etmeniz gerekmektedir.

 

Sgk eksik gün nedenleri ve eksik gün bildirimi

 

Cevap yok

 1. Umut ULU

Cevap