Malulen emekli olan kıdem tazminatı alır mı?

koltuk değneği 1500357716 300x210 - Malulen emekli olan kıdem tazminatı alır mı?

Malulen emekli olan kıdem tazminatı alır mı?

 

Malulen emekli olan kıdem tazminatı alır mı?

Soru: Merhaba, Eylül ayından itibaren malulen emekli olacağım. Emekli olmadan önce iş yerimden kıdem tazminatımı alabilir miyim?  Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

Bir kişinin malul olabilmesi için sigortalı olarak çalışmaya başlamasından sonra bir hastalığa veya kazaya uğraması sonucu %60 özürlü olması gerekmektedir.

Konu ile ilgili detaylar, 1475 Sayılı eski İş Kanunu‘nun halen yürürlükte olan 14. maddesi’nde bulunmaktadır.

1475 sayılı İş Kanunu Kıdem Tazminat ile ilgili madde,

KIDEM TAZMİNATI:

    Madde 14 – (Değişik fıkra: 29/07/1983 – 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
 4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Malulen emekli olabilmek için de çalıştığı işten ayrıldıktan sonra kuruma emeklilik dilekçe vermesi gerekmektedir. Bu durum sonucunda eğer bir kişi malulen emekli olacaksa işyerinden ayrılması bir şarttır ve her halükarda malulen emekli olanlara işverenlerin kıdem tazminatlarını ödemesi gerekmektedir.

Tekrardan çalışmaya başlanırsa malul aylığı kesilir.

Bu kişi malulen emekli olduktan sonra  tekrar bir işyerinde çalışmaya başlarsa o kişinin emekli aylığı kesilir ve normal çalışan bir sigortalı gibi tüm sigorta primleri ödemesi yapılır. Yani SGDP primi ödenipte aynı zamanda emekli aylığı alması mümkün değildir.

Malullük aylığı için nereye başvuru yapacağım?

Öncelikle böyle bir problemi olan sigortalı ilk olarak yazılı bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il/ilçe müdürlüğüne bizzat başvurulması gerekiyor.

Daha sonra yapmış olduğunuz yazılı başvuruya istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu sizi yetkili sağlık kurumuna sevkinizi gerçekleştirecektir. Sizi muayne eden kurum tarafından gelecek rapora istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu sizin malüliyetinize karar verecektir.

Malulen Emeklilik Şartları

 

 

Malulen emekli olan kıdem tazminatı alır mı?

5 Yorumlar

 1. Çağla Kılınç
  • admin
   • Çağla Kılınç
  • admin

Cevap