Kıdem tazminatı tavanı açıklandı 2018

anons 1530778360 1024x778 - Kıdem tazminatı tavanı açıklandı 2018

Kıdem tazminatı tavanı açıklandı 2018

 

Kıdem tazminatı tavanı açıklandı 2018

Kıdem tazminatı tavanı ne kadardır?

Kıdeme esas ücret tavanı her yıl en az 2 kez değişmektedir. 2018 yılı Ocak ve Haziran aylarında geçerli olan kıdem tazminatına esas ücret tavanı 5.001,76 TL. olarak açıklanmıştı. 2018 yılında Temmuz ve Aralık aylarında geçerli olacak rakam da belli oldu..

01.07.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL olarak açıklanmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlenir?

Kıdem tazminatına esas ücret tavanı en yüksek devlet memurunun aldığı emekli ikramiyesi tutarıdır. Memur maaşlarının katsayısına göre kıdeme esas ücret tavanı belirlenmektedir.

Kıdem tazminatı ne demektir?

Kıdem tazminatı, en az bir  yıl aynı işverene bağlı olarak işçinin işten elinde olmayan sebeplerden dolayı kıdem tazminatını hak eder şekilde çıkartılması ya da çıkması sebebiyle aldığı yıpranma bedelidir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücreti ve yan hakları ile işverence karşılanan parayla ölçülebilir sürekli menfaatleri dikkate alınarak hesaplanmış giydirilmiş ücreti esas alınır. Fakat her zaman giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılamaz. Hesaplama için esas alınacak ücret için belirlenmiş bir tavan tutarı vardır. Bu tutara Kıdem Tazminatı Tavanı denir.

Bknz:Kıdem tazminatı hakkında merak edilenler

Kişinin kıdem süresinin her yıl ay ve gün sayısına denk gelecek şekilde kıdem tazminatı hesaplanır.

Çalışanlar hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır?

İşçinin, öncelikle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kendi iradesi dışında işsiz kalması yani başka bir deyiş ile işveren tarafından işten çıkarılması gerekmektedir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi iş yeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkartılma gibi bir durum söz konusu olur ise, işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

İlginizi çekebilir..  İş Kanunu Madde-35

Bu konuyu detaylandıracak olursak şayet;

İşçi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi gereği ve 1475 Sayılı Eski iş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14. maddesi gereği iş yerinden ayrılır ise kıdem tazminatına hak kazanır.

Bknz: İşçi sağlık nedenleri ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. BknzAskerlik nedeniyle işimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. BknzEvlilik halinde kıdem tazminatına hak kazanılır mı?

Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir. Bknz15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek olan emeklilik ikramiyesini geçemez. Dolayısı ile memur maaşlarında ki değişikliğe göre kıdem tazminatı tavanı değişmektedir.

01.07.2018 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar işçilere ödenecek kıdem tazminatına esas ücretin yıllık tavan tutarı 5.434,42 TL.  olmuştur.

Kıdem tazminatı tavanı açıklandı 2018

Cevap

*