Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17 Maddesi gereğince; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Bu durum hem işçi hem de işveren için geçerlidir. İhbar tazminatının;  Eğer çıkış işlemi işveren tarafından yapılıyorsa, işçinin mağdur olmaması için uygulanmaktadır. İşten çıkartılan işçi için, aynı iş yerinde ki çalışma süresi baz alınarak ya ihbar süresi kadar çalışmasına izin verilir ya da anında çıkarılır ise ihbar süresini ücreti peşin olarak kendisine ödenmesi gerekmektedir.

Bu durum tam tersi olur ise yani işçi istifa etmek istediğinde, bu sefer işverenin de iş potansiyeli bakımından problem yaşaması adına aynı şartlar geçerli olacaktır.

İşveren arzu eder ise, bir anda istifa eden işçisinin hemen iş yerinden ayrılmasına engel olabilir. İşveren ,işçisinden çalışma süresini baz alarak, ihbar süresi kadar çalışmasını talep etme hakkına sahiptir. Eğer bu konuda herhangi bir mutabakat sağlanmaz ise, işçi ihbar süresi ücretini işverenine ödeyerek, iş akdini feshedebilir.

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Fakat askerlik nedeniyle gerçekleşen fesihler de tabii olduğumuz 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda yasal bir düzenleme söz konusu değildir. İşçi askerlik nedeniyle iş akdini fesheder ise sadece kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

Askerlik görevi nedeni ile gerçekleşen işten ayrılmalarda, iş sözleşmesi çalışan tarafından fesih edildiğinden, işveren açısından ihbar tazminatı ödenmesini gerektiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Askere giden işçilerin hakları

Askerlik durum belgesi ile işten ayrılabilir miyim?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Cevap

*