Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17 Maddesi gereğince; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun karşı tarafa tarafa bildirilmesi gerekir.

Bu bildirimlerde işçi ya da işveren olarak herhangi bir ayrım söz konusu değildir. İş sözleşmesi kimin tarafından feshedilecekse, karşı tarafa bildirim yapmak zorundadır. Buna göre;

İş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Bu durum hem işçi hem de işveren için geçerlidir. İhbar tazminatının;  Eğer çıkış işlemi işveren tarafından yapılıyorsa, işçinin mağdur olmaması için uygulanmaktadır. İşten çıkartılan işçi için, aynı iş yerinde ki çalışma süresi baz alınarak ya ihbar süresi kadar çalışmasına izin verilir ya da anında çıkarılır ise ihbar süresini ücreti peşin olarak kendisine ödenmesi gerekmektedir.

Bu durum tam tersi olur ise yani işçi istifa etmek istediğinde, bu sefer işverenin de iş potansiyeli bakımından problem yaşaması adına aynı şartlar geçerli olacaktır.

İşveren arzu eder ise, bir anda istifa eden işçisinin hemen iş yerinden ayrılmasına engel olabilir. İşveren ,işçisinden çalışma süresini baz alarak, ihbar süresi kadar çalışmasını talep etme hakkına sahiptir. Eğer bu konuda herhangi bir mutabakat sağlanmaz ise, işçi ihbar süresi ücretini işverenine ödeyerek, iş akdini feshedebilir.

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Fakat askerlik nedeniyle gerçekleşen fesihler de ihbar tazminatı ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda yasal bir düzenleme söz konusu değildir. 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesi gereğince askerlik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçi, iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse sadece kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

Askerlik görevi nedeni işten ayrılmak isteyen işçi 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürülükte olan 14. maddesi gereğince, işyerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse işvereninden sadece kıdem tazminatını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bununla beraber işçi askerlik nedeniyle gerçekleşecek olan fesih işlemi sırasında, işvereninden ihbar tazminatını da talep etme şansı bulunmamaktadır.

 

Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Askere giden işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap