noyorumlar

Kapıcıların kıdem tazminatından kim sorumludur?

Kapıcıların tazminatından kim sorumludur?

Soru: Merhaba, yaklaşık 12 yıldır apartmanımız da görevli olan kapıcının iş akdi sonlandırılıyor ama ortada kıdem tazminatı sorunu var. Ben yaklaşık 2 senedir bu apartmanda oturuyorum. Şimdi apartman yöneticisi benden bu dönemler için mi tazminat tutarı talebinde bulunacak yoksa kapıcının tüm görev süresi üzerinden mi talepte bulunacak. Kapıcıların tazminatından kim sorumludur? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

Kıdem tazminatında normalde muhatap kat malikleridir. Kıdem tazminatından daireyi satan ve alan kat malikleri birlikte sorumlu ise de evi satan kat malikinin kıdem tazminatı payından sorumluluğu iki yıldır. Bu nedenle kapıcının emekli olması gibi kıdem tazminatı gerektirir biçimde işten ayrılmalarında kıdem tazminatı ödemeleri için her apartmanda bir “Kıdem Tazminatı Fonu” kurulmalıdır. Aksi halde dairelerin son malikleri mağdur olacaklardır.

Kıdem tazminatında bir yıldan az süreler de hesaplamada kast olarak dikkate alınır. Kapıcının kıdem tazminatından 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisi kesilmez.

Kıdem tazminatını, o tarihte eve kim sahipse (kat maliki) o öder.

Kat maliki yani ev sahibi  “Ben sadece oturduğum yıl kadarından sorumluyum, benden önceki dönemler beni ilgilendirmez ” diyemez. Evi bir günlük bile olmuş olsa kıdem tazminatının tamamını öder. Tamamını ödeyen bu ev sahibi, önceki ev sahiplerine payları oranında rücu edebilir.

Ev sahibi kapıcının kıdem tazminatını ödememe konusunda ısrarcı olursa bu durum kiracıyı ilgilendirmemektedir. Kiracı sadece  “kira bedeli kadarkıdem tazminatından sorumludur.

Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi sırasında nelere dikkat edilmelidir?

 

Kapıcıların tazminatından kim sorumludur?

Cevap