Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi sırasında nelere dikkat edilmelidir?

 

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi

Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi

Kat malikleri kurulu veya bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim kurulu yahut kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetici kapıcı apartmanda görevlendirmek adına bir kapıcı seçildikten sonra, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlendiği ve taraflarca imzalanan sözleşmeye kapıcı iş sözleşmesi denir.

Kapıcı ile imzalanan sözleşmede ne gibi bilgiler yer almalıdır?

Kapıcı iş sözleşmesinde;  iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler yer almalı bununla birlikte, düzenleme tarihi ve tarafların imzası gerekmektedir.

Kapıcı iş sözleşmesi fesih nedenleri nelerdir?

Kapıcının iş sözleşmesini haklı neden ile feshini gerektiren durumlar;

  • Apartman yönetiminin gerçeğe aykırı bilgiler vererek kapıcıyı yanıltarak işe alması,
  • Kat malikleri ya da yöneticinin tacizde bulunması, ( ahlak ve iyi niyet )
  • Apartman yönetimi tarafından kapıcının ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
  • İş sözleşmesi ile belirtilen çalışma koşulları uygulanmadığı,

Taktirde, kapıcı iş sözleşmesini sonlandırabilir ve  kıdem tazminatını talep edebilir.

Kapıcılar da ihbar bildirimi var mıdır?

Taraflar aralarında yapmış oldukları sözleşmeye  istinaden olası bir  fesih durumunda birbirlerine bildirim yapmak ile yükümlüdür. Noter aracılığıyla karşı tarafa yapılan bildirimden sonra ihbar süresi devreye girmektedir.

İhbar süreleri;

6 aydan az çalışmış olanlar için, bildirim yapılmasından başlayarak 2 hafta,

6 aydan 1.5 yıla kadar hizmet görmüş olanlarda 4 hafta,

3 yıldan fazla sürmüş olanlarda 8 hafta,

Olarak belirlenmiştir.

Fesih bildirimi yapılan kapıcının iş arama izni var mıdır?

Evet, fesih bildirimi yapılan kapıcıya bildirim süresince ücretinde herhangi bir kesinti uygulamadan ve günde iki saatten az olmamak kaydı ile yeni iş arama izni verilmesi gerekmektedir.

Kapıcı bildirimsiz bir şekilde iş sözleşmesini feshedebilir mi?

Evet edebilir. Olası bir sağlık nedenleri, kendisine yapılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan davranışlar ücretinin ödenmemesi gibi durumlar kapıcıya sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı doğurur.

Apartman yöneticisi kapıcıyı bildirimsiz olarak işten çıkartabilir mi?

Apartmanda görev yapmakta olan kapıcının olası bir sağlık sorunu yaşaması, düzensiz davranışları, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketlerde bulunması, apartman da huzursuzluk çıkarıp, diğer kat malikleri ile tartışmalar yaşaması, apartman yöneticisinden izin almaksızın bir ayda üç gün devamsızlık yapması, haklı bir nedene dayanmaksızın ard arda iki gün işine devam etmemesi ve bir ay içerisinde tatil günlerini takip eden günlerde çalışmaması gibi nedenler apartman yöneticisine bildirimsiz fesih hakkı doğurmaktadır.

Sözleşmesi feshedilen kapıcı kendisine tahsis olan daireyi ne kadar sürede boşaltmak zorundadır?

Sözleşmesi sonlandırılan ve iş akdi feshedilen kapıcı, apartman yönetimi tarafından kendisine tahsis edilen daireyi on beş gün içerisinde boşaltmak zorundadır.

Kapıcıların kıdem tazminatı hakkı var mıdır?

1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesinde olduğu gibi, kapıcılar da yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olan işçiler ile aynı haklara sahiplerdir.

Yani kapıcılar,

  • İşvereni tarafından haklı bir neden ile işten çıkarıldıklarında,
  • Bayan ise, evlendiği taktirde evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılarak,
  • Askere gittiği taktirde,
  • 15 yıl 3600 gün prim gün sayısını doldurduğu taktirde, (sigorta girişinin 08.09.1999 olması gerekiyor)
  • Vefat ettiği taktirde,
  • Emekli olduğu taktirde,

Kıdem tazminatını hak etmiş olurlar.

Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi

 

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Kapıcıların iş sözleşmelerinin feshi sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap