noyorumlar

İşyerinin kapatılması halinde işçinin hakları

dükkan 1542349110 1024x685 - İşyerinin kapatılması halinde işçinin hakları

İşyerinin kapatılması halinde işçinin hakları

 

İşyerinin kapatılması halinde işçinin hakları

Soru: Merhaba, bugün yönetim kurulu kararı ile iş yerimizin kapatılacağını öğrendik. Fakat biz bu ani karar sonrasında büyük bir şok yaşıyoruz. İş yerinin kapatılması halinde işçinin hakları nelerdir? İş yerinin kapatılması halinde biz işsizlik maaşı alabilir miyiz? Hepimiz adına şimdiden teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

İş yerinin çeşitli nedenlerden ötürü kapatılması çalışma hayatımız da oldukça sık rastladığımız bir durumdur. İş yerinin hangi nedenden ötürü kapatıldığı işçiyi çok ilgilendirmemektedir. İşçi  görev yaptığı iş yeri hangi nedenden ötürü kapatılır ise kapatılsın bir takım haklara sahiptir. İşyerinin kapatılması halinde işçinin hakları nelerdir?İsterseniz bunu detaylandıralım.

İşyerinin kapatılması ve ihbar tazminatı

Hepimizin bildiği gibi, belirsiz süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışan her işçi için, deneme süresi haricindeki süreçte yapılacak olan sözleşme fesihlerinde tarafların birbirlerine bildirim yapması gerekmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu madde 17

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Bu işçi de olsa, işveren de olsa iş sözleşmesini feshedeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmek zorundadır.  Sizin de iş yeriniz kapandığı için işvereniniz size yazılı bildirim yapmak zorundadır.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesi’ne göre;

İşçinin işyerinde ki kıdemi;

  • 0-6 ay arası ise, 2 hafta,
  • 6 ay, 1.5 sene arasında ise 4 hafta,
  • 1.5 sene, 3 sene arasında ise 6 hafta,
  • 3 sene ve üzerinde ise 8 hafta 

Bildirim süresi bulunmaktadır.

İşveren iş yerinin kapatılması konusunda tüm çalışanlara yukarıda belirtilen süreler öncesinde yazılı bildirim yapmalıdır. Eğer işveren tüm çalışanlara bu bildirimi yapar ise, sözleşme feshinde ekstra olarak ihbar tazminatı ödemeyecektir. Fakat eğer yukarıda belirtilen süreler öncesinde işçilere yazılı bildirim yapmayan işveren, sözleşme feshi gerçekleştiği gün işçilere ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Eğer tarafınıza ihbar bildirimi yapılır ise, bildirim süresi boyunca her gün iki saat yeni iş arama izniniz bulunmaktadır. Arzu ederseniz bu günlük iki saatlik izninizi, toplu olarak kullanabilirsiniz. Bu izin, işveren tarafından ücretli izin olarak nitelendirilecektir ve herhangi bir şekilde işveren ücretinizden kesinti yapması söz konusu değildir. Ayrıca eğer bildirim süresi içerisinde bu izninizi kullanamazsanız işveren kullanamadığınız izin ücretini yüzde yüz zamlı olarak size ödemek ile yükümlüdür.

4857 Sayılı İş Kanunu madde 27

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Toplu yeni iş arama talebiniz için işvereninize dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Dilekçe örneği için Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

İşyerinin kapatılması ve Kıdem tazminatı

Eğer, işyerinizdeki kıdeminiz bir yıl ve üzerinde ise, işyerinin kapatılması nedeniyle yapılan fesihler de kıdem tazminatınına hak kazanacaksınız

İşyerinin kapatılması ve yıllık izin

Olası bir işyeri kapatılması durumunda, işyerinizin kapatılacağı tarihe kadar hak ettiğiniz ama kullanamadığınız yıllık izin süreleriniz tarafınıza nakit olarak ödenmelidir. İşvereninizin kullanılmayan izin süreleri ile ilgili ödeme yapmama şansı bulunmamaktadır.

İşyerinin kapatılması ve işsizlik maaşı

İşyerinin kapatılması işçinin inisiyatifinde gerçekleşen bir durum değildir. Bu neden ile işçi kendi iradesi dışında gerçekleşen bir durum neticesinde işsiz kalmış olacaktır. İşyerinin kapatılması işten çıkış kodları arasında 17 olarak belirtilmiştir. Bknz: SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları 17 yani işyerinin kapanması nedeniyle gerçekleşen fesih işlemlerinde işçi, gerekli prim şartlarını yerine getirebilir ise, işsizlik maaşına hak kazanacaktır. Bknz: 17 koduyla işten çıkarılma

 

İşyerinin kapatılması halinde işçinin hakları

Cevap