Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği

Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği

 

Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği

Yasal düzenleme gereği 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince, iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun karşı tarafa yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalınarak bildirilmesi gerekmektedir. Çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ila 8 hafta arasında farklılık gösteren sürelerle bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesinin bildirim süresine bağlı kalınarak feshi halinde, bildirim süresi günlük 2 saat olmak kaydı ile işçiye yeni iş arama izni verilmektedir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 maddesi gereğince işçinin iş yerinde ki kıdemi;

  • 0-6 ay arasında ise, 2 hafta,
  • 6 ay, 1.5 sene arasında ise 4 hafta,
  • 1.5 sene ile 3 sene arasında ise 6 hafta,
  • 3 sene ve üzerinde ise 8 hafta,

Bildirim süresi bulunmaktadır.

Yeni iş arama izni kullandırılmaz ise ilgili sürelerin ücreti %100 zamlı ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemek zorundadır.

Yeni iş arama izni toplu kullanılabilir mi?

Yeni iş arama izni, bildirim süreleri içerisinde günde 2 saat olarak uygulanmakta olup, işçi yazılı talepte bulunarak bu izinleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesi‘ne göre toplu olarak kullanabilme hakkına sahiptir. İzin sürelerinin birleştirilmek istenmesi halinde izin kullanılacak günlerin bildirim süresi içinde kalmasının sağlanması gerekmektedir.

Yeni iş arama iznini toplu kullanmak için işverene yazılı bildirim yapılmalıdır.

İşçi yeni iş arama iznini toplu kullanmak istiyor ise, bunu işverene bildirmek zorundadır. İşçi bu bildirimi işverenine yazılı olarak yapmak ile mükelleftir. İşçinin işvereninden bu tarz bir talebi söz konusu değil ise, işverenin işçiye konu ile ilgili bir yaptırımda bulunması söz konusu değildir. Konu ile kanun maddesini ve yeni iş arama dilekçe örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ.

 

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 27. maddesi’nde konu ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Yeni iş arama izni

Madde 27– Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Toplu yeni iş arama dilekçesi örneği

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap