noyorumlar

İhbar süresi nasıl belirlenir?

takvim 1560944175 - İhbar süresi nasıl belirlenir?

İhbar süresi nasıl belirlenir?

Soru: Merhaba, bugün bana ihbar bildirimi yapıldı. Fakat ihbar süresinin yanlış hesaplandığını düşünüyorum. Ben haftanın 6 günü çalışıyorum bu neden ile pazar günleri ihbar sürelerine dahil edilir mi? İhbar süresi nasıl belirlenir? İhbar süresi iş gününden mi hesaplanır?  Bana ihbar sürem eksik gibi geldi. Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar, 

İş hukukumuzda fesihler genellikle iki neden ile gerçekleşir. Bunlardan bir tanesi haklı neden ile gerçekleşen fesihlerdir. Bknzİşverenin haklı nedenle feshi hakkı Haklı neden ile gerçekleşen fesihler derhal uygulamaya geçirildiği için bu tarz fesihlerde herhangi bir  ihbar bildirimi dolayısıyla ihbar tazminatı durumu söz konusu değildir. Bir de haklı neden bildirilmeden gerçekleşen fesihler vardır. Haklı neden bildirilmeden belirsiz süreli iş sözleşmesine tabii işçiler için  gerçekleşen işveren fesihlerinde karşı tarafa 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince bildirim yapılması gerekmektedir.

İhbar süreleri ne kadardır?

İşte tam da burada haklı fesihe imkan veren nedenler söz konusu değil ise, biraz önce de dediğimiz gibi iş sözleşmeleri belirli bir süreden önce sonlandırılması iş kanunumuza aykırı bir hareket olacaktır. Ya işveren 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi’nde beyan edilen süreler kadar işçiyi çalıştıracak ya da o süreler kadar belirli tutarda ücreti ihbar tazminatı adı altında işçiye ödeyecektir.

Bu durumu sadece işçinin iş akdi feshedilirken akla getirmek yanlış bir düşüncedir. İhbar bildirimi hem işçiyi hem de işvereni bağlamaktadır. İşveren ve işçi iş sözleşmelerini feshetme durumu söz konusu ise, karşı tarafa ihbar bildirimi yapmak ile mükelleftir. Aksi halde taraflar birbirlerine ihbar tazminatı ödemek ile yükümlüdür.

Konu ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 maddesi’nde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

 d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar süresi nasıl belirlenir? İhbar süresi iş gününden mü

TAKVİM 1569328815 300x200 - İhbar süresi nasıl belirlenir?

İhbar süreleri nasıl belirlenir

hesaplanır?

Genel olarak insanlar ihbar sürelerini hesaplarken iş günlerinden hesaplama yapmaktadır fakat bu uygulama yanlıştır. İşçinin ihbar süresi, işçiye ihbar edilen günün ertesi günü başlamalıdır. İhbar bildirim sürelerini hesaplanmasında takvim hesabı yapılmalı ve haftanın 7 gününün de hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Hatta bu süre içerisinde herhangi bir resmi tatil günü denk gelir ise, o da hesaba dahil edilmelidir. Hesaplama esnasında herhangi bir şekilde bir günün atlanması söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca Bknz: İhbar tazminatında tavan var mı?

Sizin durumunuzu örnek verecek olursak şayet;

Tarafınıza 19.06.2019 tarihinde bildirim yapıldığı için; İhbar süreniz 20.06.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. İş yerinde ki kıdeminiz 3 yıl ve üzeri olduğundan sizin 56 gün ihbar süreniz mevcut. Buna istinaden ihbar bildirim süreniz 14.08.2019 tarihinde sona erecektir. Sizin iş yeriniz ile ilişkiniz 14.08.2019 tarihinde mesai bitiminden itibaren kesilecektir. Bu tarihlerin hesabında arasında genel, resmi ve dini tatil sürelerin olması bir şeyi değiştirmemektedir, hesaplamaya dahil edilmelidir.

İhbar süresinde alınan rapor, ihbar süresini uzatır mı? Bknz: İhbar süresinde rapor alınır mı?

İhbar tazminatı hakkında merak edilenler

 

 

Cevap yok

Cevap