İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim

İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?

Soru: Merhaba, yaklaşık 6 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım. Haziran ayı sonunda iş yerimizin taşınacağı tarafımıza söylendi. Fakat iş yerimizin yeni adresi şuan bulunduğu yerden 30 km uzaklıkta. Ben ilk işe girerken bu iş yerini evime yakın olmasından dolayı tercih etmiştim. Ben şimdi iş yeri çok uzağa taşındığı için haklı neden ile istifa edebilir miyim? 6 yıllık kıdem tazminatı hakkımı kaybetmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden, iyi akşamlar.

Cevap:

Merhabalar,

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi’nde, çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi düzenlenmiştir. Bu kanunda, işverene belirli koşullarla iş sözleşmesi veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulaması ile oluşan çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır.

İşyeri taşınan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?

İşveren çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediğinde, bunu yazılı olarak işçiye bildirecektir. İşçi değişiklik önerisini altı iş günü içinde yazılı olarak kabul ederse, iş ilişkisi bu yeni koşullarla devam edecektir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmez ise işveren değişiklik isteğinin nedenini yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak kaydıyla iş sözleşmesini feshedebilecektir.

İş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde, işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki iş yerinde görevlendirme yetkisi verilmesi halinde, işverenin bu yetkiye istinaden işçinin iş yerini değiştirebilir. Sözleşmeye göre, iş yeri değiştirilen ve yeni görev yerine gitmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanır. İşverenin başka ile gönderme yetkisi sözleşmeden kaynaklandığından iş şartlarında esaslı değişiklik olarak kabul edilemez. İşverenin, iş sözleşmesini bu şekilde feshi halinde işçi ihbar veya kıdem tazminatına hak kazanamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 22. Maddesi‘nde çalışma koşullarında ki değişiklikler ile ilgili;

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı iş günü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

İş yeri belediye sınırları içerisinde ise

Fakat bu çalışma aynı belediye sınırları içerisinde gerçekleştiyse işçi yeni iş yerine gitmek zorundadır.Taşınma işlemi büyük şehirlerde belediye sınırlarını, normal yerlerde de belediye sınırlarını aşmış ise işçi yeni iş yerine gitmek zorunda değildir. İşveren de bu durumda kıdem tazminatını ödemek ile yükümlüdür.

Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesidir.
Çünkü kanunda bu konu ile ilgili net bir düzenleme söz konusu değildir ve bu durumlarda taraflar arasında ki iş sözleşmesi esas alınır.
Yani işe girerken imzalamış olduğunuz sözleşmenizde; ” İşçi,  işverenin Türkiye Cumhuriyet’i sınırları içerisinde ki tüm iş yerlerinde çalışmayı kabul eder. ” gibi bir madde söz konusu ise, kıdem tazminatını talep edip iş akdinizi feshedemezsiniz.
Ayrıyeten iş sözleşmeniz de;
 ” İşçi, işverenin Türkiye Cumhuriyet’i sınırları içerisinde ki tüm iş yerlerinde çalışmayı kabul eder. “ gibi bir madde söz konusu olsa bile, işveren  işe gidiş geliş şartlarınızda ki zorluğu gidermek, ve yol masrafınızı karşılamak durumundadır. Bu sıkıntınızı gidermediği taktirde hizmet akdiniz de bu madde olsa bile kıdem tazminatını hak edebileceğinize dair yargıtay kararları mevcuttur.2006/21899 esas ve 2007/6592 karar sayılı, 14.03.2007 )
İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?

classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap