Bordro hesaplaması nasıl yapılır?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Bordro hesaplaması nasıl yapılır?

Bordro hesaplaması nasıl yapılır

 

Bordro hesaplaması nasıl yapılır?

Soru: Merhaba, her ay işverenimiz bize maaş bordrosu veriyor fakat bu bordrodan hiç bir şey anlamıyoruz. Ne kadar hesap yaparsak yapalım bir türlü net maaşımıza ulaşamıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Bordro hesaplaması nasıl yapılır? Geri dönüşünüz için peşinen teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap:

Merhabalar,

Bu hemen hemen tüm çalışanların ortak kaderi. Tamam bordro veriliyor, çalışanlardan bir takım rakamlar kesiliyor ve bu rakamlar devlete işveren vasıtasıyla aktarılıyor ama genellikle insanlar ellerine geçen para ile ilgilendikleri için, kendilerinden ne kadar kesinti yapıldığını ve kadar vergi ödendiği ile pek ilgilenmiyor.

Bugün sizlerin de vasıtasıyla bu konu hakkında bilgilendirmeye çalışalım okurlarımız ve  isterseniz ilk önce işçilerden ne kadar kesinti yapıldığına bir göz atalım.

İşçilerden brüt maaşlarından SGK primi, işsizlik sigortası primi, Gelir vergisi ve damga vergisi olmak üzere 4 adet kesinti uygulanmaktadır.

 • SGK primi, kesinti oranı % 14
 • İşsizlik sigortası, kesinti ortanı % 1
 • Gelir vergisi, kesinti oranı % 15
 • Damga vergisi, kesinti oranı % 07,59

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

Bordro hesabı

Hesaplama yapmak için aşağıda ki adımları takip edeceğiz.

 • SGK primi işçi payı = Brüt ücret X % 14
 • İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X % 1
 • Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (SGK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X % 15
 • Damga vergisi = Brüt ücret X % 07,59
 • Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Sorunuzda bizlere brüt maaşınızı söylememişsiniz bu neden ile bizim belirlediğimiz bir tutar üzerinden hesaplama işlemine devam edelim.

Sizin maaşınız brüt 2.748,60 TL. olsun.

İlk önce yukarıda da belirttiğimiz gibi bu maaşımızdan %14 SGK primi keseceğiz.

2.748,60 * 14 / 100 = 384,80 TL. SGK primi

Şimdi gene brüt maaşınızdan %1’lik işsizlik primi keseceğiz.

2.748,60 * 1 / 100= 27,48 TL. İşsizlik primi

Şimdi, % 14’lük SGK primi ile % 1’lik işsizlik primini toplayıp, brüt maaşınızdan çıkartıp Gelir Vergisi matrahını bulalım.

384,80+ 27,48 = 412,28  TL.

2.748,60 – 412,28 = 2.336,31 TL. Gelir Vergisi matrahı.

Gelir Vergisi matrahını bulduk. Şimdi bu rakamdan gelir vergisi kesmemiz gerekiyor. Biz örnek hesaplama yaptığımız için şimdilik %15’lik dilimi baz alıyoruz. Fakat vergi dilimleri değişiklikte göstermektedir. Bknz: 2018 gelir vergisi dilimleri

2.336,31 * 15 / 100 = 350,44 TL. Gelir Vergisi

Damga Vergisini hesaplayalım.

Damga vergisi biraz önce de bahsettiğimiz gibi,  56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

Damga vergisini bulmak için brüt maaşımızı baz alıyoruz.

2.748,60 * 0,759 / 100 = 20,86 TL. Damga Vergisi.

Şimdi ne kadar kesinti yaptık onları toplayalım ve brüt maaşımızdan çıkaralım.

Bu işlemi yaptıktan sonra net ücretimizi ( agi hariç ) bulmuş olacağız.

 • 384,80 TL. SGK primi,
 • 27,48 TL. İşsizlik primi,
 • 350,44 TL. Gelir Vergisi,
 • 20,86 TL. Damga Vergisi,

384,80 + 27,48 + 350,44 + 20,86 = 783,58 TL. Kesintiler Toplamı.

2.748,60 – 783,58 = 1.965,02 TL. Net ücret

Bu ücretiniz de asgari geçim indirimi bulunmamakta.

Farzedelim ki evlisiniz, eşiniz çalışıyor ve birde çocuğunuz var. 2018 yılı için evli, eşi çalışan bir çocuklu için belirlenen rakam, 175,04 TL.’dir. Bknz2018 agi tutarları belli oldu

Net ücretinize,  175,04 TL. eklediğiniz taktirde AGİ dahil bir aylık net kazancınızı bulabilirsiniz.

1.965,02 + 175,04 = 2.140,06 TL. Agi dahil net ücret

Bordro hesaplaması nasıl yapılır?

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Bordro hesaplaması nasıl yapılır?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

Cevap