noyorumlar

İşveren işçinin devamsızlığı durumunda ne yapabilir?

işçi 1481523503 300x207 - İşveren işçinin devamsızlığı durumunda ne yapabilir?

Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi usulü

 

İşveren işçinin devamsızlığı durumunda ne yapabilir?

İşe devamsızlık en sık karşılaşılan sorunlardan biri olup en çok işe iade davalarında karşımıza çıkan sorunlardan biridir. İşverenlerin genellikle bu işlemler de usul hatası yapmakta ve işçiler de  bu durumdan faydalanıp, yaşadıklarının haksızlık olduğunu  öne sürerek Yargı sürecine başvurarak kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle başvuruda bulunabilmekte hatta Bölge Çalışma Müdürlüklerine şikayet edebilmektedirler. Kimi durumlarda İşveren haklı konumda olduğu halde yapılan usul hatalarından dolayı işverenler bu davaları kaybetmektedirler.

Bu süreçte işveren temsilcisi süreci çok iyi analiz etmeli, soğukkanlılıkla ve bunu bir fırsat gibi düşünüp hareket etmemelidir. Feshin en son çare olduğu unutulmamalıdır, süreçle ilgili dikkat etmeleri hususları titizlikle yürütülmesi gereken bir konudur. Aksi halde işverenin haklı olduğu konularda dahi işçi lehine yorum gereği bu davaları kaybetmeniz sürpriz olmayacaktır.

İşe gelmeyen işçi ile ilgili tutanak tutmayı unutmayın

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi haklı nedenle tazminatsız işten çıkartabilir. 

Fakat bunun için bir takım prosedürleri işveren olarak yerine getirmek ile yükümlüsünüz. Öncelikle yapılması gereken çalışanın işe gelmediği günlerle ilgili olarak tutanakla tespit edilmesi gerekiyor. Bu tutanaklarda şahitlerden en az birinin mesai arkadaşının olmasına dikkat edilmesi gereken konudur. Yani işe gelmediğini iddia ettiğiniz işçinizin beraber çalıştığı diğer işçilerden imza almanız büyük önem arz etmektedir.

Sonrasında çalışanın işe gelmediği günler için tutulan tutanaklarla birlikte bu süreci belgeleyebilmek için önce noterden çalışana iş başı yapması gerektiği ve gelmediği günlerle ilgili mazeretini bildiren, ispatlayıcı evrak ibraz etmesini aksi durumda iş akdinin fesih edileceğini bildirmeniz gerekmektedir. Bu süreci belgeleyici deliller ile gerçekleştirmeniz gerekiyor defalarca telefonla iletişim kurmak istedik telefonlarına bakmadı geri dönmedi, haber gönderdik, kendisine ulaşamadık gibi ifadeleriniz size bir fayda sağlamayacaktır. Bu nedenle çalışana noter aracılığı ile ihtar ( işe davet) yazısı göndermeniz gerekmektedir.

Daha sonra yapmanız gereken en önemli işlem, noterden gönderdiğiniz evrakın barkod numarasını alarak PTT’den işçiye ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve sonrasında notere tebliğ şehri koydurmanız gerekmektedir.( Bu süreci acele posta servisi ile yapılması lehinize olur) İşçi ihtarname örneği

İhtar yazısı işçiye ulaştıktan sonra, işçi işe başlamaz ve en önemlisi ispatlayıcı evrak ibraz etmez ise, noterden 1. gönderdiğiniz ihtar yazısının tarih ve numarasını yazıp, bir tutanak daha tutarak, işçinin işbaşı yapmadığı veya neden işbaşı yapmadığına dair ispatlayıcı evrak sunmadığı için iş akdini 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 25/II-g bendine istinaden tazminatsız bir şekilde fesh edebilirsiniz.

 Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi usulü

Cevap