Yarı zamanlı çalışanı olan işverenlerin yapması gerekenler nelerdir?

Bebek 1481449900 300x240 - Yarı zamanlı çalışanı olan işverenlerin yapması gerekenler nelerdir?

Yarı zamanlı çalışma

Yarı zamanlı çalışanı olan işverenlerin yapması gerekenler nelerdir?

Bilindiği üzere 10.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6663 Sayılı Torba kanun ile 4/a  kapsamında çalışan kadın sigortalılara doğum sonrası analık izninin bitim tarihinden itibaren yarı zamanlı çalışma hakkı verilmiştir.

Kadın işçinin yarı zamanlı çalışma hakkı kaç gündür?

Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren başlamak kaydı ile kadın sigortalının:

 • Birinci doğumdan sonra 60 gün,
 • İkinci doğumdan sonra 120 gün,
 • Üçüncü ve üzeri doğumlardan sonra ise 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma hakkı bulunmaktadır.
 • Çoğul doğumlarda yukarıdaki sürelere 30 gün eklenir.
 • Çocuğun engelli olması halinde ise 1 yıl olarak uygulanır.

4447 Sayılı kanuna eklenen Ek/5 inci madde ile işçiye haftalık haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince kadın sigortalıya doğum sonrası yarım çalışma ödeneği verilir hükmü yer almaktadır.

Yarı zamanlı çalışma şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için;

 • Doğumun gerçekleştiği  tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün SGK priminin bulunması,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar (22,5) çalışması,
 • Analık izin bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a “Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi” ile başvuru yapılması gerekir. Belge işveren tarafından doldurulacak, işçi imzalayacaktır. Belgenin bir nüshası iş yerinde kalacak diğer nüshası ise İŞKUR’a verilmek üzere işçiye verilecektir.

Yarı zamanlı çalışan işçinin sigorta bildirim işlemleri nasıl yapılır?

 • Öncelikle sigortalı analık izninin bitim tarihinden itibaren kadın sigortalı en geç 1 ay içinde işverene yarı zamanlı çalışma talebini dilekçe ile iletecektir.
 • İşveren sigortalının talebini karşılamak zorundadır ve “Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi”  ni doldurduktan sonra bir nüshasını özlük dosyasında saklayacak diğer nüshasını da işçiye İŞKUR’a başvuruda bulunması için verecektir.
 • Analık izninin bitiminden itibaren 1 aylık sürenin geçirilerek başvurulması halinde sigortalının ödemesinden İŞKUR tarafından eksiltme yapılacaktır.
 • Yarı zamanlı çalışan sigortalı için işveren, 15 günlük sigorta bildiriminde bulunacak ve SGK’ya sigortalıyı “23 – yarım çalışma ödeneği”  eksik gün koduyla eksik gün bildiriminde bulunacaktır.
 • Sigortalının iş yerinde haftalık çalışma süresi olan 45 saatin en az yarısı kadar yani 22,5 saat çalışması sağlanacaktır.
 • Yarı zamanlı çalışan sigortalıya ayrıca süt izni verilmeyecektir.
 • Yarı zamanlı çalışmada sigortalının hangi saatlerde çalışacağını işveren belirleyecektir.
 • İşveren yarı zamanlı çalışan sigortalısına aylık ücretinin yarısını ödeyeceği için dolayısıyla prime esas kazancını da o şekilde bildirimde bulunacaktır.

 

Cevap