Çalışma izni olan bir yabancı başka bir şirkette çalışabilir mi?

alışma  1481538297 300x134 - Çalışma izni olan bir yabancı başka bir şirkette çalışabilir mi?

Çalışma izni

Soru: Bir yabancı ile iş konusunda anlaştık. Kendisinin Türkiye’de çalışmak için gerekli izni mevcut. Bu izin ile bizim firmamızda çalışabilir mi? Bu bizim için sorun olur mu? Yoksa tekrardan mı başvuru yapmamız gerekiyor? Bilgi verebilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

 

 

Cevap:

Merhabalar,

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir.

Bir işverenin yanında çalışma için izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu değerlendirilmesi halinde eski çalışma izni iptal edilir ve kendisine sizin firmanız da çalışması için gerekli izin verilir.

Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili merak edilenler

 

  • Süreli Çalışma İzni nedir?

Süreli çalışma izni iş hayatında ki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

  • Süresiz çalışma izni nedir?

11/04/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz izin verilmektedir.

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44. maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45. maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilebilir.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18. maddesi uyarınca en geç onbeş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir. (Uygulama Yönt. m.35).

  • Bağımsız çalışma izni nedir?

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “ beş yıl ” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız izin koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli izin verilebilmektedir.

 

Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir?

Çalışma izni olan bir yabancı başka bir şirkette çalışabilir mi?

Cevap

*