noyorumlar

İşten çıkış bildirgesi verilme süreleri

soru işareti 1525803039 1024x563 - İşten çıkış bildirgesi verilme süreleri

İşten çıkış bildirgesi verilme süreleri

 

İşten çıkış bildirgesi verilme süreleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre, işten ayrılan her bir sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi ve bu bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na  internet kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir

Sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ne zaman ve nasıl gönderileceği ile süresi içinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları ile ilgili bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İşten ayrılış bildirgesi verilme süresi

Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde işverenler, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunması gerekmektedir.

10 günlük sürenin ne zaman sona erdiğinin belirlenmesi sırasında, süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

Bu konu hakkında örnek vermemiz gerekir ise;

09.05.2018 tarihinde işten ayrılan bir sigortalıya ait işten ayrılış bildirgesinin en geç 19.05.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

İşten ayrılış bildirgelerinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise söz konusu bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verildiği takdirde, yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Yani işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken 10 günlük en son tarihin, tatil gününe denk gelmesi halinde, tatil günün takip eden ilk iş gününde verilecek olan işten çıkış bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

İşten çıkış bildirgesi cezaları

İşten çıkış bildirgelerinde ceza sistemi iki şekilde uygulanmaktadır.

Birincisi işten ayrılış bildirgesini zamanında vermeyenler hakkında, her sigortalı için asgari ücretin onda biri oranında idari para cezası uygulanır.

İkinci durum ise;

İşten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken 10 günlük yasal sürenin geçmesine rağmen, işveren tarafından herhangi bir denetlemeye tabii tutulmaksızın kendi iradesi ile 30 günlük süre içerisinde verildiği taktirde, asgari ücretin onda biri oranında kesilen cezanın dörtte birini öder. ( 2019 yılında asgari ücret brüt 2.558,40 TL.)

Yani işverenin işten ayrılış bildirgesini kendiliğinden ve 30 günlük süre içinde verdiği taktirde, 255,84 TL. olan ceza  63,96 TL. olacaktır. ( 2019 )

Ayriyeten her iki ceza için erken ödeme şansı da söz konusu. İşverenler cezaların kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili kanallar aracılığıyla ödeme işlemini gerçekleştirir ise ekstra olarak %25’lik bir indirim daha kazanacaktır.

İşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşten çıkış bildirgesi sgk.gov.tr adresinden E-SGK kanalıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmektedir. Bu konu ile ilgili bilgi almak ve işten çıkış bildirgesinin nasıl düzenlenip, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verildiğini öğrenmek için İşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İşten çıkış bildirgesi ile ilgili merak edilenler

İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

İşten çıkış bildirgesi verilme süreleri

Cevap