noyorumlar

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinin cezası ne kadardır?

hesap 1502181345 300x199 - İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinin cezası ne kadardır?

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinin cezası ne kadardır?

 

Soru: Merhaba, bir çalışanımızın işe giriş bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na  vermediğimizi E-bildirge‘leri verirken fark ettik. Bu durumda ne yapacağız? İşe giriş bildirgesini geç verdik ama biz farkettiğimiz için herhangi bir indirim uygulanır mı? Yoksa geç verdiğimiz için bir asgari ücret tutarında idari para cezası ile mi karşılaşacağız? Ayrıca geçişmiş olan işe giriş bildirgesini elden mi vermemiz gerekiyor? Yardımcı olursanız çok mutlu olurum, teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

İşe giriş bildirgesini 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda belirtilen süre içinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinin cezası ne kadardır?

İşveren tarafından işe giriş bildirgesinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve hesaplanan İdari para cezasına herhangi bir itiraz edilmeden ya da yargı yoluna başvurulmadan 15 günlük süreden ödenmesi halinde asgari ücretin dörtte birinin, dörtte üçü oranında idari para cezası uygulanır.

Eğer siz otuz günlük süre içerisindeyseniz yukarıda söylediğimiz idari para cezasına tabii tutulacaksınız. Eğer otuz günlük süreyi aşmanız halinde, bir asgari ücret tutarına idari para cezasına tabii tutulacaksınız.

Eğer işe giriş bildirgesini siz değil de kurum tespit ederse o zaman işler değişir.

İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurum müfettiş ve denetmenlerince yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bir yıl içinde tekrar, üstte yer alan yöntemlerle bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

İşe giriş bildirgesini internet ortamında düzenlemeniz gerekmektedir.

Süresi geçmiş işe giriş bildirgelerini, tıpkı diğerleri gibi elektronik ortamda vermelisiniz. Elektronik ortamda vereceğiniz işe giriş bildirgesinde, asıl olan tarihi yazıp, onay sırasında sistem size, işe giriş bildirgesini süresi dışında verdiğiniz için tarafınıza idari para cezası uygulanacağına dair uyarı yapacak. Siz de bildirgeyi bu uyarıyı gördükten sonra onaylayacaksınız. Bknz: Unutulan işe giriş bildirgesi

Bu işlemden sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok, çaresiz tarafınıza tebliğ edilecek idari para cezasını beklemek durumundasınız.

İşe giriş bildirgelerinde referans kodu

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinin cezası ne kadardır?

Cevap