noyorumlar

Şehir değişikliği nedeniyle işten ayrılma

kamyon 1544870750 - Şehir değişikliği nedeniyle işten ayrılma

Şehir değişikliği nedeniyle işten ayrılma

 

Soru: Merhaba, özel nedenlerden ötürü şehir dışına taşınmak zorundayım. 6 yıldır çalıştığım iş yerinden bu neden ile ayrılacağım. Şehir değişikliği nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatımı alabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesine tabii olarak yapılan çalışma işlemleri bir takım nedenlerden ötürü sonlanabilir. Burada önemli olan konu sözleşmelerin feshi sırasında tarafların haklı nedenleridir. Sözleşmesini haklı neden ile feshedecek taraf, içinde bulunduğu durumu ispat etmek zorundadır. Aksi halde gerçekleştirmek istediğini fesih, geçersiz olacak ve sonrasında mağdur olacaktır.

Şehir değişikliği nedeniyle işten ayrılma

İşçinin kendi rızası ile iş akdini feshetmek istemesi 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte ki 14. Maddesi’nde belirtilmiştir. Bu maddede belirtilen durumlar dışında işçi iş sözleşmesini fesheder ise, kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Bknz: Hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanılır?

Ayrıca iş hukukumuz da işçi tarafından gerçekleşebilecek haklı fesih durumları söz konusudur. İşçinin iş sözleşmelerini haklı neden ile feshetme durumu 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için  İşçinin haklı neden ile fesih hakkı başlıklı yazımızı  okuyabilirsiniz.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi’nden de anlaşılacağı üzere, haklı nedenler arasında yapılacak olan fesihler de “ başka şehire taşınma “ kapsama alınmamıştır. Bu durum sizin nazarınız da haklı bir neden olsa da 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre haklı bir neden olarak kabul edilmemiştir. Bu neden ile gerçekleşecek fesihler sonrasına işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Taşınma nedeniyle işten ayrılma işsizlik maaşı

Taşınma nedeniyle işten ayrılma biraz önce de bahsettiğimiz gibi, haklı bir neden olarak kabul edilmemektedir. İşten çıkış kodu 03 yani istifa olarak yapılacağı için, işsizlik maaşından da faydalanma durumu bulunmamaktadır. Bknz: 03 koduyla işten çıkarılma

Hangi durumlarda işsizlik maaşı alınır? Hangi durumlar da kıdem tazminatına hak kazanılır?

Özetlememiz gerekir ise;

İşçinin kendi rızası ile işten ayrıldığı taktirde kıdem tazminatı alma şartları  1475 eski  ve 4857 sayılı İş Kanunu aracılığı ile hüküm altına alınmıştır. Kanunlar da belirtilen nedenler dışında gerçekleşecek fesihler de işçinin kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu olmayacaktır. Bu neden ile başka şehre taşınmanız her ne kadar sizin açınızdan haklı bir neden olsa da mevzuat gereği haklı neden olarak nitelendirilmemiştir. Başka şehire taşınan işçi işvereninden kıdem tazminatını talep etme hakkı bulunmamaktadır. Yapılacak işlem istifa olarak nitelendirilecektir.

Cevap