İş güvenliği uzmanının görevleri

 

uzman 1481867116 300x300 - İş güvenliği uzmanının görevleri

İş güvenliği uzmanının görevleri

 

İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nca belgelendirilmiş mühendis, mimar ya da teknik personeldir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti nedir?

30.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 4. maddesinde belirtilen işveren genel yükümlülüklerinin işveren adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı tarafından yerine getirilmesi gereken çalışmalardır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti neleri kapsar?

  • Firmaların gerçekleştirdikleri tüm süreçlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak sürdürülmesi için işverene rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir.
  • Çalışanların ve işverenin hak ve yükümlülüklerinin, iş yerinde karşılaşılabilecek tehlikelerin çalışanları bilgilendirir.
  • İş yerinde risk değerlendirmesi yapar, yapmış olduğunu risk değerlendirmesi sonrasında, gerçekleşebilecek tehlikelere karşı önlem alınmasını sağlar.
  • Tüm çalışanların yıllık çalışma ve eğitim programını hazırlar.
İş Güvenliği Uzmanının yetkileri nelerdir?
  • İş yeri, bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.
  • İş yerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.
  • Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve iş yerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları iş yeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
İş güvenliği uzmanının görevleri

İlginizi çekebilir..  İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

Cevap

*