İs Yeri Hekimi gorevleri, yetkileri nelerdir?

Merhabalar,

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın tarafından belgelendirilmiş hekimlere İş yeri hekimi denir.

İş yeri hekimleri, yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki başlıklarda belirtilen görevleri yapmak ile yükümlüdür.

a) Sağlık Gözetimi

b) Eğitim ve bilgilendirme

c) Rehberlik ve danışmanlık

d) İlgili birimlerle iş birliği

İş Yeri hekiminin yetkileri nelerdir?

İş yeri hekimin yetkileri yönetmeliğin 15. maddesine göre aşağıdaki gibidir.

a) İş yeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,

b) İş yerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak,

c) Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve iş yerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapmaktır.

Cevap

*