İş arama izni nedir?

soru işareti 1576490891 - İş arama izni nedir?

iş arama izni toplu kullanma

 

İşveren ile işçi arasındaki belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedilme aşamasında, fesih bildirimi yapan taraf kim olursa olsun, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesi’nde belirtilen bildirim sürelerine riayet etmek zorundadır. Yapılan bildirimden sonra, işçinin kıdemine göre belirlenen bildirim süreleri içerisinde ayrıca bir de her gün iş arama izni bulunmaktadır.  4857 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen maddelere göre iş akdinin bildirim süresi içerisinde işveren tarafından işçiye iş arama izni herhangi bir ücret kesintisi yapmadan verilmek zorundadır. Bu paragraftan yola çıkarak işçiye verilen iş arama izni ile ilgili gerekli bilgilerin sizlere aktarımını gerçekleştirelim.

İş arama izni nedir?

Yazımızın başında da  bahsettiğimiz gibi 4857 sayılı İş Kanunu‘na göre, işçinin yeni bir iş arama izni mevcuttur.  İşçinin bildirim süresi içerisinde her gün kullanabileceği günlük iki saatlik izin süresince işveren işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapma hakkına sahip değildir. Bu izin işçinin yasal hakkıdır.

Sigortalının, iş yerinde ki kıdemi;

  • 0-6 ay arasında ise, 2 hafta,
  • 6 ay, 1.5 sene arasında ise 4 hafta,
  • 1.5 sene ile 3 sene arasında ise 6 hafta,
  • 3 sene ve üzerinde ise 8 hafta,

Bildirim süresi bulunmaktadır.

Deneme süreli iş sözleşmelerinde, deneme süresi içerisinde gerçekleşen fesihler de bildirim sürelerine riayet edilmez. Detaylı bilgi için Deneme süresi iki ay olmak zorunda mı? ve Deneme süresinde işçinin hakları nelerdir? başlıklı yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Yeni iş arama izni, bildirim süreleri içerisinde günde iki saat olarak uygulanmakta olup, işçi yazılı talepte bulunarak bu izinleri birleştirerek kullanabilmektedir. İzin sürelerinin birleştirilmek istenmesi halinde izin kullanılacak günlerin bildirim süresi içinde kalmasının sağlanması gerekmektedir.

İş arama izni toplu kullanma

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 27. maddesi’ne göre, işçi arzu eder ise iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.  fakat iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işverene bildirmek zorundadır. İşveren işçinin toplu izin kullanma talebine olumlu yanıt vermek zorunda değildir. İşverenin bu konuda ki tek yükümlülüğü bildirim süresi içerisinde işçiye yeni iş arama izni vermesiyle sınırlıdır.

Toplu yeni iş arama izni dilekçesi örneği

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, işçi eğer yeni iş arama iznini toplu olarak kullanmak istiyor ise, bunu yazılı olarak işverenine bildirmek ile yükümlüdür. İşvereniniz sizin yeni iş arama izninizi toplu olarak kullanma talebinizi onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. İşvereninizin yükümlülüğü size bildirim süreniz içerisinde yeni iş arama izninizi vermek ile sınırlıdır. İşçinin yeni iş arama iznini toplu kullanma kararı, tek taraflı verilecek bir karar değildir. Bu konuda işverenin de rıza göstermesi gerekmektedir.

İşvereniniz sizin yeni iş arama izninizi toplu olarak kullanma talebinize olumlu yanıt vermek zorunda değildir. Yeni iş arama dilekçe örneği için  TIKLAYINIZ. 

İş arama izni kullandırılmaması

Bu izin tamamen kanunlar çerçevesinde zorunlu kılındığı için herhangi bir şekilde işverenin inisiyatifine bırakılamaz. İşveren bu iznin kullandırılma süresinde işçinin kolay iş bulacağı günlerde izin vermeye özen göstermek zorundadır. Gündüz çalıştırıp gece izin verirse bu durum hakkaniyet konusunda hiç hoş sonuçlar doğurmaz. İşveren tarafından bu izni kullanmanız engellenir veya eksik kullandırılırsa o süreye ait olan ücret eksiksiz yatırılmak zorundadır.

Ayrıca bu durumda işveren işçiye günlük ücretini %100 zamlı olarak ödemek zorundadır. Bunu daha net anlamanız için; bu süreçte çalıştırılan işçilerin ücretleri çalışma saatinin 2 katı olarak ödenmek zorundadır. İşveren tarafından bu izni kullanmanız engelleniyor ise durumu ALO 170 hattını arayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirebilirsiniz. Bu durumda müfettişler tarafından işvereninizden bilgi alınacaktır. Eğer işveren iş arama izninizi kullandırdığını beyan ederse bu durumu kesinlikle puantaj kayıtları doğrultusunda ispatlamak zorunda kalacaktır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin bildirim sürelerine riayet edilerek feshedilmesi durumunda, sözleşmeyi kim feshederse feshetsin, işçinin bildirim süresi içerisinde her gün için iki saat yeni iş arama hakkı bulunmaktadır.

Bu izin neticesinde, işçi isterse işe iki saat geç gelebilir ya da iki saat erken çıkabilir.

İşçinin bildirim süreleri içerisinde işe iki saat geç gelmesi ya da iki saat erken çıkması nedeniyle, ücretinde herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşçi  bildirim süresi içerisinde bu izinlerini toplu olarak kullanabilir. Ama bunun için işverenine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. İşveren işçinin yeni iş arama iznini toplu olarak kullanma teklifini kabul etmeyebilir. İşçi bu konuda işverene bir yaptırımda bulunamaz.

iş arama izni toplu kullanma

round black.svg?mailpoet version=3.74 - İş arama izni nedir?
mailbox@3x - İş arama izni nedir?

Hey merhaba 1f44b - İş arama izni nedir?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap yok

Cevap