noyorumlar

Geriye dönük işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

evrak 1507012647 300x199 - Geriye dönük işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

Geriye dönük işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

 

Geriye dönük işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

Soru: Merhabalar, işletmemizde bir işçi pazar günü iş başı yapsa, ben bu işçinin işe giriş bildirgesini pazartesi günü verme şansına sahip miyim? Yoksa Cumartesi günü vermem şart mı? Pazar günü iş başı yapan işçinin işe giriş bildirgesini pazartesi verirsem idari para cezası ile karşılaşır mıyım? Bana yardımcı olabilir misiniz? Geriye dönüş işe giriş bildirgesi verilebilir mi? Saygılar.

Cevap:

Merhabalar,

Konu ile ilgili 5510 sayılı kanunun ilgili 8. maddesi‘nde;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Dilerseniz bu konuyu biraz detaylandıralım.

İşe giriş bildirgelerinin;

  • İnşaat, balıkçılık ve tarım işlerinde çalışan sigortalılar için en geç çalışmaya başladığı gün,
  • İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörleri dışında Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bir gün önce verilmesi zorunludur.

Yeni iş yerleri;

  • İşverenlerin ilk defa işyeri bildirgesi vereceği işyerleri için, (işyeri açılışında en az 1 personel bildirmek kaydı ile) ilk işe girecek sigortalıları, ilk bir ay içerisinde bildirme olanağı mümkündür. Örneğin, ilk defa işyeri bildirgesi veren bir firma, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işe giriş bildirgesini verebilir.

Pazartesi günü işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

Her ne kadar yukarı da inşaat, balıkçılık ve tarım sektörleri dışında işe giriş bildirgelerinin bir gün öncesinden verilmesi zorunludur diye beyan da bulunsakda, bazı durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu esneklik sağlıyor. Bunlardan bir tanesi ise pazartesi günü iş başı yapan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin verilme tarihidir.

Pazartesi günü iş başı yapacak olan personeliniz ile ilgili işe giriş bildirgesini, aynı gün en geç 23:59‘a kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletebilirsiniz. Normal şartlarda sadece inşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerine sağlanan aynı gün işe giriş bildirgesini verme kolaylığı, sadece pazartesi günü için diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerine de sağlanmıştır.

Pazar günü iş başı yapan sigortalının işe giriş bildirgesini Pazartesi verebilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer bir kolaylığı ise, iş başı pazar günü olan sigortalılar için geçerlidir. Normal şartlarda geriye dönük işe giriş bildirgesi vermek, işverenleri idari para cezası ile karşı karşıya bıraksa da, Pazar günü iş başı yapan sigortalılar için bu durum biraz farklı.

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinin cezası ne kadardır?

İşe giriş bildirgesi kaç gün içinde verilir?

Pazar günü iş başı yapılan sigortalıların işe giriş bildirgelerini, pazartesi günü en geç 23:59‘a kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız taktirde herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmazsınız.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar işe giriş bildirgelerini aynı gün, diğer sektörler ise en geç bir gün öncesinden elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmelidirler. Fakat işe girişleri pazar ve pazartesi günlerine denk gelen sigortalılar ile ilgili işe giriş bildirgeleri, En geç pazartesi günü 23:59’a kadar verilebilir.

Geriye dönük işe giriş bildirgesi

Cevap