Eksik Gün Nedenleri

 

eksik 1477054970 300x212 - Eksik Gün Nedenleri

Eksik gün nedenleri

 

Bilindiği gibi çalışanın ay içerisinde herhangi bir nedenden ötürü prim eksikliği söz konusu ise, işverenler olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmamız gerekmektedir. Bknz: Eksik Gün bildirimi nasıl yapılır?

Eğer iş yerinde çalışan sayısı 9 ve altındaysa bu bildirimi kağıt ortamında, 10 ve üzerindeyse ise elektronik ortamda yapabiliyoruz.

Tabi bu bildirimi yaparken personelin ay içerisinde hangi nedenden ötürü prim eksikliği olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun belirlediği kodlar beyan ediyoruz. Peki eksik gün bildirimi kodları nelerdir?

Aşağıda ay içerisinde herhangi bir nedenden ötürü prim eksikliği olan personelleriniz ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu‘na yapacağınız eksik gün bildiriminde kullanacağınız kodları bulabilirsiniz.

Eksik gün bildirimi yaparken sadece kırmızı ile belirtiğimiz rakamları yazmanız yeterli olacaktır.

E-Bildirge’de eksik gün bildirimi nasıl yapılır?

Eksik Gün nedenleri

01 İstirahat

02 Ücretsiz/aylıksız izin

03 Disiplin cezası

04 Gözaltına alınma

05 Tutukluluk

06 Kısmi istihdam

07 Puantaj kayıtları
08 Grev
09 Lokavt
10 Genel hayatı etkileyen olaylar
11 Doğal afet
12 Birden fazla
13 Diğer
15 Devamsızlık
16 Fesih tarihinde çalışmamış
17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18 Kısa çalışma ödeneği
19 Ücretsiz Doğum izni
20 Ücretsiz Yol İzni

21 Diğer Ücretsiz İzin

Eksik Gün nedenleri

Cevap