Eksik Gün bildirimi nasıl yapılır?

bildirim 1477053668 289x300 - Eksik Gün bildirimi nasıl yapılır?

Eksik gün nedir?

 

Eksik gün bildirimi nasıl yapılır?

Eksik gün bildirimi, bir başka deyişle ek 10; Bir şirketin çalışanlarının bir ay içerisinde 30 günden az çalışmaları durumunda, kişilerin ay içerisinde kaç gün ve hangi sebepten ötürü çalışmadıkları ile günlük prime esas kazançlarının gösterildiği  bir evraktır.

Bir ile dokuz  personel çalıştıran özel işletmelerde işverenler, APHB ( Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ) ‘nde eksik gün nedenini belirtilse dahi, takip eden ayın 23’üne kadar, Eksik Gün Bildirim Formunu ayrıyeten kuruma ulaştırmak zorundadır.

Artık 10 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler de eksik gün bildirimini elektronik ortamda verecek. Bknz: Eksik gün bildirimde değişiklik

Bir önceki yazımız da on ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin elektronik ortamda nasıl eksik gün bildirimi yapabileceğini anlatmıştık. Elektronik ortamda eksik gün bildirimin nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Eksik gün bildirimi ne zamana kadar verilmelidir?

Eksik gün bildirimi, takip edilen ayın 23’üne kadar iş yerinin bağlı bulunduğu il/ilçe Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne verilmelidir.

Örnek:

Çalıştırdığınız bir personelin mart ayında ki sigorta primlerinin otuz günden az olması nedeniyle, eksik yatırılan sigorta primlerine istinaden eksik gün bildiriminin en geç Nisan ayının 23’üne kadar ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Eksik Gün bildirimi nasıl düzenlenir?

Eksik gün bildirim ( Ek-10 ) formu için lütfen TIKLAYINIZ.

Eksik gün bildirim formunda aşağıda ki bilgilerin yazılması gerekmektedir.

 • Belgenin hangi yıl ve aya ait olduğu,
 • İş yerinin SGK sicil numarası,
 • İş yerinin adres bilgileri,
 • Eksik gün bildirimi yapacağınız işçinizin T.C. kimlik numarası,
 • Eksik gün bildirimi yapacağınız işçinizin adı soyadı,
 • Eksik gün bildirimi yapacağınız işçinizin brüt maaşı,
 • Eksik gün belirtilen gün sayısı,
 • Eksik gün nedeni,

Yazıldıktan sonra, işveren yetkilisi tarafından iki nüsha olarak kaşe ve imza altına alınmalıdır.

Eksik gün bildiriminde başka bir evrak vermek zorunda mıyız?

İki nüsha olarak düzenlemiş olduğunuz eksik gün bildirimi formuna, işçinizin hangi nedenden ötürü eksik günü olduğunu belirten evrağı da ek olarak kuruma vermek zorundasınız.

Ek-10 Belgesinde;

 • Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
 • Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeleri,
 • Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
 • Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
 • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,

Süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

Eksik gün bildirimini neden iki nüsha olarak düzenlememiz gerekiyor?

İki nüsha olarak düzenlemiş olduğunuz eksik gün bildirim formunun bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, diğeri ise görevli memur tarafından kaşelenerek size geri verilecektir.

İlerleyen dönemlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu sizden bu evrakları tekrardan talep edebilir. Bu nedenle kayıt altına alınan diğer nüshayı iş yeriniz de ilgili dosyanızda saklamanızda her zaman fayda vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu talebini karşılayamazsanız şayet, kurum sizi ilgili döneme ait eksik gün bildirimi yapılmamış sayacağı için, sizi idari para cezası ile karşı karşıya bırakacak ve eksik gün nedeniyle ödenmeyen primleri, faizi ile birlikte tahsil edecektir.

 

Eksik gün bildirimi nasıl yapılır

Cevap