Eksik gün bildiriminde değişiklik

belge 1525028096 1024x682 - Eksik gün bildiriminde değişiklik

Eksik gün bildiriminde değişiklik

Eksik gün bildiriminde değişiklik

Bilindiği gibi 10 ve üzeri fazla sigortalı çalışanı bulunan iş yerleri eksik gün bildirimlerini yapmakta ama her eksik gün bildirimi olan aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilgili belgeleri gönderme yükümlülüğü altında olmayıp bu belgeleri özlük dosyalarında muhafaza etmekle yükümlüydüler. 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 67. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 86.maddesinde değişikliğe gidilerek eksik gün bildirimi yeni düzenleme ile çalışma hayatında yerini almış oldu.

Artık işverenler belge ibrazında bulunmayacak

Son günlerde yukarıda kısaca açıkladığımız konu hakkında maalesef eksik gün bildiriminin tamamen kaldırıldığına ilişkin haberler dolaşmaktadır.  Burada siz değerli ziyaretçilerimize özellikle vurgulamak istediğimiz husus, eksik günlere ilişkin bildirimler eksik güne neden olan kod ile yine Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirilmeye devam edileceğidir. Yani eksik gün bildirimi kaldırılmadı. Sadece ve sadece 10 kişiden az çalışanı bulunan iş yerlerinin eksik gün nedenini belirten belgeleri kağıt ortamında düzenleyip, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderme zorunluluğu ortadan kalktı. 10 kişiden az sigortalı çalıştıran iş yerleri de artık bundan sonra eksik gün bildirimlerini elektronik ortamda yapabilecekler.

7103 sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki gerekli düzenlemelere gidilerek artık Sosyal Güvenlik Kurumu’na belge ibrazı zorunluluğunun kaldırıldığı ilgili usul ve esasların Yönetmelik ile belirleneceği açıklanmıştır.

Hatırlatmamız gereken bir diğer konu ise eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerin yasal saklama süresi boyunca saklanarak istenildiği takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesinin zorunlu olduğudur.

27 Mart 2018 tarihinden itibaren “Eksik gün bildirim formu” nun düzenlenmesine gerek kalmamış bulunmaktadır. Dolayısıyla iş yerinde bundan böyle 10 kişiden az sigortalı çalıştıran işverenler de, eksik günleri (kodlarıyla) sadece aylık bildirgede beyan edecekler ve ay içinde eksik gün veya eksik kazanç bildirilen sigortalılar ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri istenilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edeceklerdir.

Hal böyle olunca, bu hüküm, yasanın yayımlandığı 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önceki süre için (10 sigortalıdan az çalıştıran işverenler açısından) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtildiği gibi işlem yapılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018 Mart ayından itibaren artık ek 10 belgesi verilmemesi gerektiğine dair genel yazısını görüntülemek için TIKLAYINIZ.

Eksik gün bildiriminde değişiklik

Cevap