Aylık Prim ve hizmet belgeleri süresi geçirildikten sonra SGK’ya nasıl verilir?

Aylık prim ve hizmet belgesi nasıl düzenlenir?

Merhaba, firmamız için 2016 Şubat ayına ait Aphb’si süresi içerisinde kuruma vermeyi unuttuk. Ne yapmamız, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bu durum da idari para cezası ile karşılaşır mıyız?

Cevap:

Merhabalar,

İşveren Uygulama Tebliğine göre ” aylık prim ve hizmet belgeleri “nin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar elektronik ortamda E-bildirge kanalıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’na  gönderilmesi gerekmektedir. Ayın 23’ünün resmi tatile rast gelmesi halinde ise aylık prim ve hizmet belgelerinin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Süresi geçirildikten sonra düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri internet üzerinden gönderilebilir mi?

Aylık prim ve hizmet belgeleri“nin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na  verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle süresi dışında Sosyal Güvenlik Kurumu’na  verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

ap 300x208 - Aylık Prim ve hizmet belgeleri süresi geçirildikten sonra SGK'ya nasıl verilir?

Aylık prim ve hizmet belgesi nasıl düzenlenir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi kağıt ortamında nasıl düzenlenir?

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Formu için lütfen TIKLAYINIZ.

Aylık prim ve hizmet belgeleri kağıt ortamında düzenlenir iken, sizden istenen bilgileri forma doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir.

 

 

 

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde;

 • İş Yeri Sicil Numarasının,
 • İş yeri ünvanının,
 • İş yeri adresinin,
 • Belgenin hangi yıla ve aya ait olduğunun,
 • Belge Türünün,
 • Kanun numarasının,
 • Toplam sigortalı sayısının,
 • Prim ödeme gün sayısının,
 • Sigortalıların, T.C. kimlik numarası ile birlikte ad ve soyadlarının,
 • Prime esas kazançlarının,

Doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Tabiki bu belge de yazmış olduğunuz herhangi bir sigortalının, ay içerisinde herhangi bir işe giriş ya da işten çıkış durumu söz konusu ise, bunlarıda belirtmek durumundasınız.

Düzenlemiş olduğunuz formun doğru olduğuna dair bir şüpheniz yoksa, iki nüsha yapıp, kaşe ve imza altına aldıktan sonra, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edebilirsiniz.

Bir nüshanın Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kalacağını ve diğer nüshanın görevli memur tarafından kayıt altına alınarak size teslim edilmesi gerektiğini unutmayın.

Yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri doğrudan işleme alınır mı?

Aylık prim ve hizmet belgeleri SGK’ya yasal süresi içinde verildiği takdirde herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın doğrudan işleme alınır iken, yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması bazı şartlara bağlanmıştır.

Yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri;

 • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde verilmiş ise belgede kayıtlı sigortaların işe giriş bildirgeleri yasal süresi içinde verildiği veya yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte verildiği takdirde herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın işleme alınmaktadır.
 • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde verilmiş olmasına rağmen belgede kayıtlı sigortaların işe giriş bildirgeleri hem yasal süresi dışında, hem de aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki bir tarihte verilmiş ise, bu durumda SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.
 • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre geçirildikten verilmiş olması halinde, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi dışında verilmesinin cezası nedir?

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra verilmesi halinde;

 • Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri) 205,00 TL. En Fazla (Asgari ücretin 2 katı) 3.294,00 TL.

idari para cezası uygulanmaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgesi nasıl düzenlenir?

6 Yorumlar

 1. Fahrettin Kucek
  • admin
 2. Fahrettin Kucek
  • admin
 3. Fahrettin Kucek
  • admin

Cevap