İşe Giriş Bildirgesi nedir?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İşe Giriş Bildirgesi nedir?

İşe Giriş Bildirgesi nedir?

İşe Giriş Bildirgesi nedir?

SGK işe giriş bildirgesi sigortalı her kişinin alması ve işverenin kuruma iletmesi gereken bir belgedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işe alınan her bir işçi için işverenler tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemeli ve bunu elektronik ortam da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na E-Sigorta kanalıyla elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu nedenle işe giriş bildirgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresi içinde elden verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda dahi, süresi dışında verilmiş gibi idari para cezası uygulanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu işçilere ait işe giriş bildirgeleri T.C. kimlik numarası girilerek gönderilmektedir. Yabancı uyruklu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce verilen ve 99 ile başlayan kimlik numarası ile elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nce işe giriş bildirgesinin verilme süresi içinde henüz kimlik numarası verilmemiş ise, bu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi mümkün olmadığından, bu bildirgeler kağıt ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilecektir.

 

 • Bu belge sigortalı sayılanların 5510 sayılı Kanunun 8.maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.
 • İşe işe giriş bildirgesinde, işe giriş tarihi yazılmalıdır.
 • Sigorta kolu belirtilmelidir.
 • Sigortalı özürlü ya da eski hükümlü ise belirtilmelidir.
 • 30 günden az çalışıyorsa, ay içerisinde kaç gün çalışacağı beyan edilmeldir.
 • Sigortalının çalışacağı iş yerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kolu belirtilmeldir.
 • Sigortalının meslek kodu seçilmelidir.
 • Sigortalının iş yerinde ki görev kodu seçilmelidir.
 • İşçinin resmi ikametgah adresi yazılmalıdır.
 • Sigortalı ise Giriş Bildirgesi Kuruma internet elektronik veya benzeri ortamda verilir. işverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır.
 • Tarımsal faaliyette bulunanların bildirimi Ziraat Odasınca, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde Tarım il-ilçe Müdürlüklerince söz konusu bildirge ilgili meslek kurulusuna kayıtlı olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma verilmek zorundadır. Ziraat Odaları/il-ilçe Müdürlükleri ise giriş bildirgesini elektronik veya benzeri ortamda bildirebileceği gibi yasal süresi içerisinde iadeli-taahhütlü olarak postayla da gönderilebilirler
 • Bildirgelerin bütün haneleri nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen bildirgeler işleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bu nedenden doğabilecek tüm sorumluluklar işverene, kurum ve kuruluşlarla, sigortalılara aittir.

İşe giriş bildirgesi bildirim süreleri ne kadardır?

İşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşe giriş bildirgesi iptal süresi ne kadardır?

İşe giriş bildirgesi nasıl iptal edilir?

 

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşe Giriş Bildirgesi nedir?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

Cevap