Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlenmesini sağlayan bakanlıktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluş ve görevlerini belirten 28/01/ 1946 tarih ve 4841 sayılı kanun ve buna eklenen bazı ek kanunlarla görev ve yetkileri belirtilmiştir. 06/04/1972 tarihinde çıkan ek bir kanunla Çalışma Bakanlığı bünyesinde “Yurt Dışı İşçi Meseleleri Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetleri memleket faydasına sağlar. Ayrıca memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak şekilde verimli olması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması da bu bakanlığın görevlerindendir.

Bakanlık, görevlerini şu teşkilatlarla yerine getirir: Araştırma Kurulu Başkanlığı, Çalışma Meclisi, Çalışma Genel Müdürlüğü, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yurtdışı İşçi Merkezleri Genel Müdürlüğü.

Bakanlığın merkez teşkilatı dışında büyük vilayetlerde işlerin yürütülmesi için 24 ilde Bölge Çalışma Müdürlükleri vardır. Yurt dışında kurulan Çalışma Müşavirlikleri ve Çalışma Ataşelikleri; yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve yararlarının korunması ve işçilerin işverenlerle olan münasebetlerinin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yaparlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bazı teşkilatlar ise; Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dur.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Cevap

*