noyorumlar

Asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan uygulanacak

hesap 1549260837 - Asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan uygulanacak

Asgari ücret desteği 2019

 

Asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan uygulanacak

2018 yılında, bilindiği gibi  Bakanlar Kurulu Kararı ile; 27/03/2018 tarih, 30373 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanun’un 73. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75. maddesinde düzenleme yapılarak; 2018 yılı Ocak ve Eylül ayları için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanır hükmü getirilmişti.

Böylece  6661 Sayılı Asgari Ücret Desteği 2018/Eylül ayı itibariyle sona ermiş bulunmaktaydı. Ekim ayında Eylül ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu‘na verilecek Aylık Prim ve Hizmet Bilgilerinde indirim son defa işverenlere yansıtılacağı ve Eylül ayından itibaren işverenlere bu konu ile ilgili indirimde bulunulmayacağı konusunda bildirimimiz 02 Ekim 2018 tarihli yazımızda siz okurlarımıza duyurmuştuk. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın almış olduğu karar sonrasında, işverenlere uygulanan asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan başlatılacak ve yıl boyunca devam edecek.

Asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan uygulanacak

30 Ocak 2019 tarihli 30671 Sayılı Resmi Gazete‘de Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında birçok alanda düzenleme yapıldı. Alınan karar sonrasında işverenlere uygulanan ama 2018 yılının 9 ayında son bulan asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan yürürlüğe girdi ve bu sayede işverenlere 2019 yılında asgari ücret indirimi 12 ay boyunca uygulanacak.

Asgari ücret desteği ne kadar?

500 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri için günlük 3,36 TL. 500 altı işçi çalıştıran için ise günlük 5 TL indirim sağlanacaktır.

Bu sayede Günlük Pek tutarı, 203,00 TL.’yi geçmeyen her işçi için;

  • 500 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde 100,80 TL.
  • 500’ün altında işçi çalıştıran iş yerlerinde ise 150,00 TL. asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Başvuruya gerek yok.

İşverenler her zaman olduğu gibi gene sistemden otomatik olarak faydalanabilecektir.

2019 yılı Ocak ile Aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve ilgili indirim tutarları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Asgari ücret desteği 2019

Cevap