noyorumlar

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

aile 1510145305 1024x682 - Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

 

Asgari geçim indirimi ( Agi ) nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve  16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin ( sigortalının ) kendisi için % 50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
  • Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır ve çalışanlara her ay düzenli olarak ödenir. Daha sonra iş yerleri çalışanları ödemediği bu tutarları her ay devlete ödediği vergiden mahsup eder.

18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?

Asgari geçim indirimi uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle ( çalışan ) ile  birlikte oturan veya mükellef                ( çalışan ) tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya öğrenimine devam eden 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Herhangi bir kız ya da erkek çocuk ayrımı söz konusu değildir.

Bu nedenle  18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.

Agi hesaplaması nasıl yapılıyor? 

Bununla ilgili internette kolaylıkla hesaplama modüllerine ulaşabilirsiniz ama biz gene de manuel bir şekilde hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sizlere duyurmak istedik.

Örnek hesaplama tablosu 2020

Asgari Ücret brüt 2.943,00 x 12 Ay                                                =  35.316,00

AGİ oranı  (Bekar işçi kendisi için)                                                =  %50

AGİ Esas tutar 35.316,00 x %50                                                     =  17.658,00

AGİ Esas tutar 17.658,00 x %15 (GVK.md.103) Yıllık tutar  =  2.648,70

AGİ yıllık tutar 2.648,70/12 ay                                                         =  220,73

 

Yukarıda ki örnek hesaplama, 2020 yılında uygulanacak olan en düşük agi oranını göstermektedir. 

 2018 Güncel Agi tablosunu görmek için lütfen TIKLAYINIZ.

2019 Güncel Agi tablosunu görmek için lütfen TIKLAYINIZ.

2020 Güncel Agi tablosunu görmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Cevap