İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

SAĞLIĞI 291 x 221 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve güvenliği eğitimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri

Daha önce sizlere “ iş kazalarının” hangi nedenlerden ötürü gerçekleştiğine dair bir yazı paylaşmıştık. Bir önceki yazımıza göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Evet, iş kazaları önlenebilir bunun için ön şart eğitimten geçmektedir. İşçiler ilk önce kendilerinin değerli olduğunu idrak ettikten sonra da bir dizi eğitimden geçmelidir.

 

 

Biz bu eğitimleri yazımız da üç kategori halinde sizlere sunuyoruz. 

 1. Yeni iş başı yapanlara verilecek temel eğitimler,
 2. Belirli aralıklarla tüm personele verilmesi gereken eğitimler,
 3. Tüm personele “o gün” yapacakları iş ile ilgili eğitimler,

 

Yeni işe başlayan çalışanlar için temel eğitimler

Hiç bir çalışan iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi almadan göreve getirilmemeli ve iş başı yaptırılmamalıdır.

Çalışacak personel işe alınırken, çalıştığı departman ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları, genel iş güvenliği kuralları ile koruyucu malzemelerin kullanımı konularında, iş yerinin iş kazası ve meslek hastalığı riskleri hakkında bilgilendirilmeli, bir dizi eğitimden geçirilmelidir. İş güvenliği uzmanı bu eğitimi yürütmek ve kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. İlgili tüm personel, yeni çalışanları iş güvenliği birimine göndermeli ve işe başlamadan önce burada verilen eğitime katılmaları sağlanmalıdır.

Tüm çalışanlar için periyodik eğitimler

Firmanın genel gereksinimlerine dayanarak ve yürütülen çalışmalara cevap verecek şekilde çalışanlara düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.

Eğitimler personelin görev ve sorumlulukları, yaptıkları işe ilişkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, iş yerinde tehlike gösteren belirli yerlerin tanımı, baret, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve elbiseleri gibi kişisel koruyucular, iş yerinde uygulanacak acil durum organizasyonları, ilk yardım, yangın vb. konularında olmalıdır.

Şantiye sağlık ve güvenlik sorumlusu ve iş güvenliği uzmanı bu tür eğitim programlarını yürütmek ile yükümlüdür.

Eğitimler belirlenen periyotların dışında çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi durumunda, yeni teknoloji uygulanması halinde tekradan yapılmalıdır. Kayıtlar düzenli olarak tutulmalı ve belirli aralıklarla tekrardan gözden geçirilmelidir.

Tüm çalışan personel için iş başı ( Tollbox ) eğitimleri

İş başı eğitimleri ” işe başlamadan önce yapılan, o gün yapılacak işin iş sağlığı ve güvenliği boyutunu hatırladan, iş dağılımlarının ve organizasyonunun yapıldığı kısa eğitimlerdir.

 • Eğitimler on dakikadan fazla olmamalıdır.
 • Bu eğitimler söz konusu işçilerin bağlı bulundukları amirleri ( mühendis / usta başı ) tarafından yürütülecektir.

İş başı eğitimlerinin konuları yetkili amirler tarafından seçilecek, haftanın belirli günlerinde de iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek ve çalışanlara eğitim notları dağıtılacaktır.

Genel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş başı eğitimlerinin içerikleri aşadaki gibidir.

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği
 • Kaza önleme ve kontrolü
 • İlk yardım ve kaza raporları
 • Yapı iskelesi
 • Merdivenler
 • Yüksekte çalışma
 • Yük asansörü operatörü
 • Malzemelerin güvenli bir şekilde istiflenmesi
 • Elle toplama
 • Gürültü
 • Göz koruması
 • Derinin korunması
 • Yangın
 • Acil durum
 • Sıkıştırılmış gaz ve LPG
 • Sıkıştırılmış hava alıcıları
 • Kaynak yapımı
 • Elektrik
 • Taşınabilir elektrikli aletler
 • Taşınabilir elektronik aletler
 • El aletleri
 • Taşınabilir testereler
 • Zincirli testereler
 • Devirme tertibatlı kamyonlar ve vinçler
 • Kaldırma tertibatı
 • Kazılar
 • Yol çalışmaları ve otoyollar
 • Patlayıcılar

Cevap