2 günlük raporların SGK’ya bildirilmesi zorunlu mudur?

hastalık 1494400277 300x200 - 2 günlük raporların SGK'ya bildirilmesi zorunlu mudur?

2 günlük raporların SGK’ya bildirilmesi zorunlu mudur?

2 günlük raporların SGK’ya bildirilmesi zorunlu mudur?

Soru: Merhaba, personelimizin almış olduğu iki günlük raporların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunlu mu? SGK iki günlük raporlara sanırım herhangi bir ödeme yapmıyor o nedenle biz de bildirim yapmıyoruz. 2 günlük rapor bildirimi zorunlu mu?  Bu işlemlerden dolayı bir sorun ile karşı karşıya kalır mıyız? Teşekkürler.

 

 

 

 

Bir günlük raporlar da maaş kesintisi olur mu?

Cevap:

Merhabalar,

Bu konu ile ilgili daha önce ” rapor girişi yapmayı unutmayın ” başlıklı yazımız ile bir bilgilendirme yapmıştık, fakat özet geçmemiz gerekirse şayet;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin son cümlesinde;

” Ancak 4. maddenin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında ki sigortalılara geçici iş görememezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. ”

 

 

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Bu neden ile sizin personelinizin yetkili sağlık kuruluşlarından almış olduğu istirahatleri mutlak suret ile rapor süresini dikkate almaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu‘na işveren olarak bildirmek ile yükümlüsünüz.

Personelinizin aldığı raporların süresinin iki gün olmasından dolayı ” Sosyal Güvenlik Kurumu ” nasıl olsa ödeme yapmayacak düşüncesi ile hareket ederseniz idari para cezası ile karşı karşıya kalırsınız.

Elektronik ortamda işveren rapor girişi nasıl yapılır?

2 günlük raporların SGK’ya bildirilmesi zorunlu mudur?

 

Cevap

*