Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

gazeteci 291 x 221 - Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Deneme süresi, sadece 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre çalışanlar için değil, basın mesleğinde çalışanlar gazeteciler açısından da düzenlenmiştir.  Basın mesleğinde çalışanlar gazeteciler açısından deneme süreleri, 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışanlar açısından biraz daha farklı uygulanabilmektedir.

Mesleğe yeni başlayan gazeteciler açısından deneme süresi oldukça önemlidir. Bu dönemde iş akdinin feshi ile diğer zamanlardaki iş akdinin feshi arasında farklılıklar bulunmaktadır.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu’na tabii çalışanlarla, çalıştıranlar arasında ki iş hukuku ile ilgili deneme süreleri kanunun 10. Maddesinde beyan edilmiştir.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu’nun 10. Maddesinde gazetecilerin deneme süreleri ile ilgili;

Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çok üç aydır.

Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar müddetine ve tazminat mükellefiyetine tabi olmaksızın feshedilebilirler. Bu müddetin sonunda mukavelenin yazılı olarak yapılması mecburidir.

Stajyer adedi, mukaveleli yazı işleri kadrosunun yüzde onunu geçemez.

İfadelerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki maddeye göre deneme süresi hükmü sadece gazetecilik mesleğine ilk başlayan açısından olacağı belirtilmiştir. Ancak, İş kanuna tabi olarak çalışan bir işçi iş yerinden herhangi bir nedenle ayrıldıktan sonra tekrar yeni bir işe başlaması durumunda taraflar arasında yeniden bir deneme sözleşmesi kurulması mümkündür. Bu bakımdan deneme süresinin ortaya konulmasında gazetecinin meslekte kıdemi önemlidir.

Bu neden ile deneme süresinin varlığını iddia eden taraf, sözleşmesinde deneme kaydının varlığını ve öngörülen deneme süresinin ne kadar olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Sözleşmesi yazılı yapılmadığı takdirde, sözlü olarak yapılan sözleşmede deneme kaydının konulduğunu ispatlamak çok zor görünmektedir. Taraflar iş sözleşmesini yazılı yapmamakla birlikte, deneme süresini beyan eden bir madde de eklenmesi zaruridir. Ancak, herhangi bir yazılı belge bulunmayan durumlarda, karşı taraf kabul etmediği sürece deneme süresinin ispatı mümkün değildir.

Bu nedenle, deneme süresinin varlığını iddia eden taraf, sözleşmesinde deneme kaydının varlığını ve öngörülen deneme süresinin ne kadar olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Basın mesleğinde çalışan gazeteciler açısından ise deneme süresi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun aksine, sadece ilk tecrübe müddeti için geçerlidir. Basın mesleğinde çalışanlar açısından deneme müddeti içinde sözleşmenin yazılı yapılması zorunlu değildir. Ancak, deneme sonrası sözleşmenin mutlaka yazılı olarak yapılması gerektir. Kanunda deneme süresi içinde ihbar ve diğer tazminatlar açısından her iki tarafa bir sorumluluk yüklememektedir.

Dolayısıyla çalışılan deneme süresi içinde hakların özellikle ücret ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Cevap

*